Uppföranderegler

Arbetet med företagsansvar hos Fabege styrs av Fabeges uppförandekod.  

Uppförandekoden är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten. Den omfattar alla medarbetare och visar Fabeges ställning på frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer om Fabeges uppförandekod >>

Uppföranderegler för Fabeges leverantörer

Vår uppförandekod och inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för leverantörer. Nya leverantörer måste leva upp till våra kriterier och de befintliga granskar vi löpande kring till exempel ekonomi, hållbarhet, kvalitet och avtal.

Läs mer om hur vi arbetar med våra leverantörer >>

Visselblåsarfunktion

Vi på Fabege förväntar oss att medarbetare, affärspartners eller andra som hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption eller liknande inom koncernens verksamhet träder fram.

Läs mer om vår visselblåsarfunktion