Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sju ledamöter.

*Aktieinnehav per 31 december 2015

Erik Paulsson

Erik Paulsson

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998

Född: 1942
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB

Utbildning

Folkskola. Företagsledare sedan 1959

Aktieinnehav

Privat och via bolag 25 184 285*

Invald år
1998
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej
Arvode, tkr
800
Närvaro Styrelse
9
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB.

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

10 000*

Invald år
2011
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
240
Närvaro Styrelse
9
Närvaro Revisionsutskott
4

Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Världsnaturfonden, Fastighets AB Norrporten och Öresund Investment AB

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

120 960*

Invald år
2005
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
270
Närvaro Styrelse
9
Närvaro Revisionsutskott
4

Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i AMF Pension AB, Tredje AP-fonden, Öbergs färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Beijer-invest AB och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group

Utbildning

Jur. kand.

Aktieinnehav

10 007*

Invald år
2010
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
240
Närvaro Styrelse
8
Närvaro Revisionsutskott
4

Svante Paulsson

Svante Paulsson

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1972
Övriga uppdrag

Ansvarig för strategi och projekt i Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Diös Fastigheter AB och AB Cernelle.

Utbildning

High School i USA

Aktieinnehav

Med familj och via bolag 164 068*

Invald år
2007
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej
Arvode, tkr
200
Närvaro Styrelse
8
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Med familj 3 747 868*

Invald år
2001
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
200
Närvaro Styrelse
9
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Anette Asklin

Anette Asklin

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1961
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i GU Ventures AB, styrelseledamot i; Tribona AB, Backa Läkarhus AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

-

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Anna Engebretsen

Anna Engebretsen

Styrelseledamot

Född: 1982
Övriga uppdrag

Marknad och sponsring SkiStar AB. Styrelseledamot i; Investment AB Öresund, Bilia AB och MQ Holding AB

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

200 000

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej