Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sju ledamöter.

*Aktieinnehav per 31 december 2014

Erik Paulsson

Erik Paulsson

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998

Född: 1942
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB

Utbildning

Folkskola. Företagsledare sedan 1959

Aktieinnehav

Privat och via bolag 24 782 172*

Invald år
1998
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej
Arvode, tkr
800
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Strategisk Arkitektur AB. Styrelseledamot i DnB NOR Eiendomsfond I ASA, Hemsö Fastighets AB and Svea Real AB

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

10 000*

Invald år
2011
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
230
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
4

Christian Hermelin

Christian Hermelin

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1964

Verkställande direktör i Fabege AB. Anställd sedan 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007

Utbildning

Fil. kand. i företagsekonomi

Aktieinnehav

231 917*

Invald år
2007
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
-
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Cityhold Property. Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Världsnaturfonden och Öresund Investment AB

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

108 000*

Invald år
2005
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
260
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
4

Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Tredje AP-fonden, Sundbybergs Stadshus AB, Öbergs färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Swedegas AB och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group

Utbildning

Jur. kand.

Aktieinnehav

10 007*

Invald år
2010
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
230
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
4

Svante Paulsson

Svante Paulsson

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1972
Övriga uppdrag

Ansvarig för strategi och projekt i Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Diös Fastigheter AB och AB Cernelle

Utbildning

High School i USA

Aktieinnehav

Med familj och via bolag 162 318*

Invald år
2007
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej
Arvode, tkr
200
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem

Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Med familj 3 714 244*

Invald år
2001
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Arvode, tkr
200
Närvaro Styrelse
11
Närvaro Revisionsutskott
Ej medlem