Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen åtta ledamöter.

*Aktieinnehav per 31 december 2012

Erik Paulsson

Erik Paulsson

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998

Född: 1942
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Backahill AB, Brinova Fastigheter AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Nolato AB och Platzer Fastigheter AB

Utbildning

Folkskola. Företagsledare sedan 1959

Aktieinnehav

91 080 och via Brinova*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare


Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i BWG Homes ASA och Strategisk Arkitektur AB. Styrelseledamot i ByggPartner AB, DnB NOR Eiendomsfond I ASA, Naeringsbygg Holding III AS, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS och Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

5 000*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare


Christian Hermelin

Christian Hermelin

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1964

Verkställande direktör i Fabege AB. Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007

Utbildning

Fil kand i företagsekonomi

Aktieinnehav

191 917*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktierägare


Gustaf Hermelin

Gustaf Hermelin

Styrelseledamot sedan 21 mars 2013

Född: 1956
Övriga uppdrag

VD och styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB. Styrelseledamot i AMF Fastigheter, Diös AB och Platzer AB

Utbildning

Ekonomistudier HHS

Aktieinnehav

Via Brinova*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till större aktieägare och bolagsledningen


Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Cityhold Property, Skandia Fonder AB och Världsnaturfonden

Utbildning

Fil kand i nationalekonomi

Aktieinnehav

108 000*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare


Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i tredje AP-fonden, Sundbybergs Stadshus AB och Öbergs färghus. Styrelseledamot i SkiStar AB, Nyx Security AB, Swedegas AB och Cleanergy. Senior Director Albright Stonebridge Group

Utbildning

Jur kand.

Aktieinnehav

10 007*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare


Svante Paulsson

Svante Paulsson

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1972
Övriga uppdrag

Ansvarig för strategi och projekt i Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Peab AB och AB Cernelle

Utbildning

High School i USA

Aktieinnehav

168 318*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare


Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i SkiStar AB

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

3 111 558*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare