Finansiell information

Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av Fabeges aktier som placering.

Fabege strävar efter en snabb, tydlig, konsekvent och öppen informationsgivning om vår verksamhet. Syftet är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om vår ställning, verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.


Q4 2016

Goda marknadsförutsättningar och engagerade medarbetare gav ett starkt resultat 2016 – det bästa i Fabeges historia.

Vill du veta mer? Kika in på vår bokslutskommuniké!