Ägarstruktur

Den 28 februari 2017 hade Fabege 40 545 aktieägare varav 61,1 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande per land* (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal ägare
Sverige 60,1 100 976 451

39 601

Utlänskt 31,9 52 782 027 944
    - USA 14,0 23 134 203 169
    - Storbritannien 5,4 9 008 049 102
    - Nederländerna 3,3 5 496 418 12
    - Norge 2,6 4 260 270 80
    - Övriga länder  6,6 10 883 087 581
Anonymt ägande 7,0 11 633 094 N/A

Totalt

100 165 391 572 40 545

Ägarfördelning efter typ

Grupp Antal aktier Kapital & röster, % Antal ägare
Utländska institutionella ägare 51 759 904 31,3 148

Övriga ägre

36 308 298 22,0 1 982
Svenska institutionella ägare 35 703 221 21,6 182
Svenska privatpersoner 29 987 055 18,1 38 233
Anonymt ägande 11 633 094 7,0 N/A
Totalt  165 391 572 100 40 545

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream