Största ägare

2017-04-30*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 456 763

15,4
BlackRock 6 397 201 3,9
Fjärde AP-fonden 5 741 280 3,5
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 248 594 2,6
Mats Qviberg med familj 3 747 868 2,3
Vanguard
3 498 670 2,1
E.N.A City AB
2 900 000 1,8
BNP Paribas Investment Partners
2 890 000 1,7
Handelsbanken Fonder  
2 889 577 1,5
Norges Bank 2 238 410 1,4
Stichting Pensioenfonds ABP  1 972 195 1,2
Principal Global Investors
1 945 591 1,2
Standard Life 1 933 061 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 920 000 1,2
Totalt 15 största aktieägare

72 839 191

44,3
Övriga  92 552 381

55,7

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.