Största ägare

2017-05-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 456 763

15,4
BlackRock 6 397 201 3,9
Fjärde AP-fonden 6 048 549 3,7
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 325 972 2,6
Mats Qviberg med familj 3 756 101 2,3
Vanguard
3 583 899 2,2
E.N.A City AB
2 865 500 1,7
Handelsbanken Fonder  
2 474 525 1,5
Norges Bank
2 240 352 1,4
BNP Paribas Investment Partners  2 229 596 1,3
Principal Global Investors  2 132 965 1,3
Stichting Pensioenfonds ABP 
1 978 432 1,2
TR Property Investment Trust 1 933 221 1,2
Swedbank Robur Fonder 1 932 313 1,2
Totalt 15 största aktieägare

72 855 389

44,2
Övriga  92 536 383

55,8

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.