Största ägare

2017-02-28*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 456 763

15,4
BlackRock 6 362 165 3,8
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Fjärde AP-fonden 5 134 009 3,1
Länsförsäkringar Fonder 4 616 496 2,8
Vanguard 3 766 913 2,3
Mats Qviberg med familj
3 747 868 2,3
BNP Paribas Investment Partners
2 906 422 1,8
Norges Bank
2 864 481 1,7
E.N.A City AB 2 815 400 1,7
Standard Life Assurance LTD 2 371 535 1,4
Handelsbanken Fonder 2 238 047 1,4
Stichting Pensioenfonds ABP 
1 988 686 1,2
Principal Global Investors
1975 630 1,2
State Street Global Advisors 1 974 575 1,2
Totalt 15 största aktieägare

73 718 990

44,6
Övriga  91 672 582

55,4

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.