SOS Barnbyar

Fabege är partnerföretag till SOS Barnbyar och stödjer därmed ett familjehus i Cibitoke, i Burundi. Det innebär att Fabege har finansierat bygget av ett familjehus och fortsätter nu att stödja den familj på tio barn och en SOS-mamma som bor i huset. 

Bwitonzi betyder vänlighet

SOS Barnbyar tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Det handlar om att bygga en familj, en uppväxt med trygghet, kärlek och respekt och en framtid för barnen i barnbyn och dess närhet.  I barnbyn i Cibitoke får cirka 150 föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj, läkarvård och utbildning.

Genom engagemanget i SOS Barnbyar har Fabege finansierat bygget av ett familjehus i en av SOS Barnbyar, Cibitoke i Burundi. Fabege fortsätter att stödja familjen på tio barn och deras SOS-mamma som bor i huset. Huset har fått namnet “Bwitonzi”. Det betyder vänlighet.

Idag räknas Burundi i Afrika som ett av världens fattigaste länder. Under elva år har landet genomlidit ett inbördeskrig med förödande konsekvenser, men har uppnått en bräcklig fred. Kriget har haft ödesdigra följder. Många barn har mist sina föräldrar i kriget, i svält och i aids.

Bakgrund till Fabeges engagemang

Sedan 2008 samarbetar Fabege med SOS Barnbyar. Inspiration till satsningen fick företaget när finanschefen Åsa Lind besökte ett seminarium anordnat av SOS Barnbyar. Där berättade VD:n för ett läkemedelsföretag om sitt samarbete med SOS Barnbyar och vilka positiva effekter det haft för företaget.

Åsa Lind tog med sig dessa tankar till Fabeges innovationsgrupp som kom fram till att Fabege kunde slopa godiskorgarna som företaget brukade ge till sina hyresgäster och medarbetare inför jul. I stället skulle pengarna skänkas till SOS Barnbyar.

Det fanns flera anledningar till att Fabege valde att samarbeta med just SOS Barnbyar. Både Fabege och SOS Barnbyar skapar framtid och trygghet. Fabeges engagemang inom socialt ansvar har dessutom sedan länge till stor del varit inriktad på barn och ungdomar. En annan bidragande orsak var tydligheten i verksamheten - att kunna följa de donerade pengarna till ett konkret projekt.

Bildkälla: SOS arkiv 

 

Tillbaka till Socialt ansvar