Vårt arbete enligt kunderna

I Fabeges årliga undersökning bland våra kunder är hållbarhet en viktig fråga. Att hållbarhet är något som påverkar vid val av hyresvärd är tydligt.

Kunderna om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarheten bedöms allt viktigare vid val av hyresvärd enligt Fabeges årliga kundundersökningar.

På frågan "Påverkar Fabeges hållbarhetsarbete ditt val av hyresvärd?" 2015 svarade 52 procent ja, jämfört med 47 procent 2014.

unitProcent
1342
1447
1552
0