Grönt avtal väg till bättre miljö

14 mars 2017

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför erbjuder Fabege gröna avtal, där både hyresgäst och hyresvärd anger hur man ska minska kontorets miljöpåverkan.

I ett grönt avtal specificeras miljömål när det gäller energi, inomhusmiljö, materialval, resvanor och källsortering på kontoret. Avtalet är frivilligt och kommer som en bilaga till hyresavtalet. 76 procent av Fabeges nytecknade avtal 2016 har det här i dag.

- Ett grönt avtal är ett bra sätt att hålla koll på allt som rör hållbarhet på kontoret, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef för Fabege i Solna Business Park. Det är inga konstigheter utan handlar om samarbete kring en attraktivt lokal som samtidigt är energisnål, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material.

Lyfter upp miljöfrågan på agendan

Avtalet är i första hand ett sätt att se till att miljöfrågor lyfts upp vid varje möte mellan Fabege och hyresgäst. Innehållet anpassas efter företagets behov och kan till exempel handla om källsortering, städning utan giftiga kemikalier, eller att man har ekologiskt kaffe.

- Syftet är att vi gemensamt ska dra vårt strå till stacken när det gäller klimatfrågan, säger Susanna. Satsa på att effektivisera varuleveranser, pendlings- och tjänsterresor för att minska företagets koldioxidutsläpp och teckna ett avtal om grön el via oss. Då vet du att den elen kommer från vindkraft i Norden. Vi kan erbjuda fler cykelställ och bra cykelförvaring, för att uppmuntra medarbetare att cykla i stället för att ta bilen till jobbet.

Alla Fabeges nyproducerade fastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM-SE. Det innebär att byggnadernas miljöprestanda lever upp till höga krav och starkt bidrar till en bättre miljö. Vi miljöcertifierar också befintliga fastigheter enligt BREEAM In-Use. De flesta som har kontor i de här husen väljer också gröna avtal.

Susannas bästa tips för att spara el:

  • Satsa på närvarostyrning av belysning, så behöver ni inte tänka på att släcka.
  • Håll element och ventilatorer fria från saker och blommor. Då går det åt mindre el.  
  • Välj klimatkompenserade kaffemaskiner, som också är elsnåla.
  • Välj ett larm som när du larmar även släcker ner lokalen. Då slipper ni att datorer och lampor drar el. Dessutom är det lätt att se att lokalen är larmad.

Fler energispartips hittar du här >>

Nyheter