Whistleblower-funktion

På Fabege är vi lyhörda och agerar vid misstankar om överträdelser, bland annat med hjälp av vår whistleblower-funktion.

Vi agerar vid överträdelser

Vi kommer att vara lyhörda och agera vid misstankar om överträdelser. Den övergripande principen som Fabege kommer att agera efter är vad som är bäst för medarbetare, bolaget och aktieägare.

Vid allvarliga misstankar vänligen kontakta

  • Åsa Lind,Finanschef Fabege, Box 730, 169 27 Solna, tel 08-555 148 08, e-post asa.lind@fabege.se
  • Jonas Gombrii,Advokat, Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm, tel 073-516 000 02, e-post jonas.gombrii@glimstedt.se

Skydd för den som agerar som whistleblower 

Fabege inser att det kan kännas svårt att rapportera ett problem, inte minst på grund av rädslan för repressalier från den som anklagas för bedrägligt beteende. Vi kommer därför att göra vårt yttersta för att skydda anmälarens identitet och kommer även att agera utifrån anonyma anmälningar om det finns skälig grund. Även vid felaktiga eller missvisande anklagelser kommer vi att skydda dem som framfört sina misstankar i god tro.