Getingen 13

Sveavägen 147-151; Ynglingagatan 6-8

Om din lokal och fastighet

Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

 • Gör anmälan om service eller fel
 • Kontakta oss på Fabege
 • Läs aktuell information om din lokal och fastighet
 • Prenumerera på aktuell information till din e-post
 • Hitta information om rumsklimat, teknik och allmän skötsel med mera


Prova vår app!

Här gör du enkelt felanmälan, läser om din fastighet och kommer i kontakt med oss.

Du hittar appen i App-store och Google Play. Sök på Fabege!

El och belysning

Som hyresvärd ansvarar vi för belysningen i allmänna utrymmen och trapphus.

Du som hyresgäst ansvarar för belysningen inne på ert kontor samt underhåll av den som tex byte av ljuskällor.

Grönt elavtal

Du som hyresgäst hos Fabege med eget elabonnemang har möjlighet att köpa miljömärkt el förmånligt via Vattenfall. Läs mer på sidan Grönt avtal.

Internet, telefoni och TV

Fastigheten är ansluten till Stokabs fibernät.

Du som hyresgäst har ansvar för ditt egna data- och telenät. I det ansvaret ingår även inkopplingen till anslutningspunkten i huset. Du väljer själv vilken internetleverantör som du vill samarbeta med.

Vi på Fabege har tecknat ett samarbetsavtal med TeliaSonera som kommer att förbereda fiberdragning fram till din lokal från anslutningspunkten i huset. Telias arbete här i fastigheten beräknas att vara klart under 2016.

Rumsklimat

Ventilationen styrs automatiskt under kontorstid. Efter kontorstid är ventilationen avstängd för att spara energi. Där tryckknapp finns kan du starta ventilationen igen, den fortsätter då under inställd tid.

 

Läs mer om inomhusklimat i länken: Inomhusklimat

Där berättar vi om hur olika vi upplever temperaturer och vad du själv kan påverka.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Skötsel och underhåll

Du som hyresgäst ansvarar själv för underhåll i lokalen. I det ansvaret ingår exempelvis att byta ljuskällor, hålla ytskikten i gott skick samt reparation och utbyte av vitvaror.

Om du behöver hjälp i din lokal med något underhåll hör du enklast av dig via vår service och felanmälan direkt här på sidan eller i appen.

Ombyggnation

Om du vill bygga om eller göra ändringar i din lokal behöver du ett skriftligt tillstånd från din fastighetschef hos oss på Fabege.  

Hissar

Felanmälan

Hissleverantören Kone är ansvarig för underhåll och drift av hissarna i fastigheten.

Om ni upptäcker fel, kontakta Kone på 0771-50 00 00 eller på kone.se för felanmälan.

Vid stopp på hiss mellan våningar - håll knappen för nödsignal intryckt i minst 15 sekunder - då går larmet till hissjour som är öppen dygnet runt. Samtidigt startar en larmsignal i byggnaden.

Vid brand använd alltid trapporna, aldrig hissen.

Hissar i fastigheten

Det finns fyra personhissar och en lasthiss i fastigheten.

Adress Hissnr Hisstyp Last/Antal pers. Dörrmått -cm
(breddxhöjd)
Korgmått (innermått) -cm
(breddxdjupxhöjd)
Sveavägen 151 1 Personhiss 640 kg/8 pers. B100 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 2 Personhiss 640 kg/8 pers.  B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 3 Personhiss 640 kg/8 pers. B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 4 Personhiss 1 000 kg/12 pers. B90 x H200 B140 x D190 x H215
Ynglingagatan 6 6 Lasthiss 6´30 kg/8 pers. B90 x H200 B130 x D160 x H220

Miljö och energi

Grönt Hyresavtal

Vi på Fabege vill gärna samverka kring miljöfrågor för att minska både klimatpåverkan och kostnader. Med vårt gröna hyresavtal kan du som hyresgäst tillsammans med oss bland annat minska miljöpåverkan inom energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Kontakta din fastighetschef för mer information och avtal. 

Klimatfrågor

 • Vi köper in grön el
 • Vi arbetar för att miljöcertifiera fastigheten
 • Möjlighet till laddstolpe vid parkeringsplatser 

Läs mer om hur vi på Fabege arbetar med miljö på sidan  Klimatfrågor.

Skyltning

I samband med din inflyttning sätter vi upp företagsnamnet i entréerna i enlighet med vår skyltprofil. Eventuella förändringar i efterhand görs av oss på er bekostnad. 

För fasadskyltar och övrig skyltning kontakta din fastighetschef på Fabege.

Städning

Du som hyresgäst har ansvar för städning och fönsterputsning i lokalerna.

Vill du ha hjälp med städning kontakta Joel Roxby på Estate, joel.roxby@estate.se.

Estate städar även våra gemensamma utrymmen i fastigheten.

Säkerhet och inpassering

Inpassering

In- och utpassering i fastigheten görs med bricka och kod.

Nya brickor eller brickförändringar beställs av behörig person på ditt företag via brickor.stockholm@safeteam.se

Du som hyresgäst ansvarar själv för att spärra borttappade kort och beställa nya kort hos Safeteam

Säkerhet

Du som hyresgäst ansvarar för skalskyddet till er lokal - lås, larm, kortläsare med mera. Vi rekommenderar att du tar kontakt med företagets försäkringsbolag för att säkerställa att skalskyddet möter de krav som finns i försäkringsvillkoren.

Bevakning

Fabege samarbetar med  Nokas Security AB som bevakar din fastighet.

Belysning

Vi är noga med att se till att belysning i fastighetens entréer och allmänna utrymmen fungerar väl. Om du upptäcker att något behöver åtgärdas är vi tacksamma om du gör oss uppmärksamma på detta genom att göra en anmälan via ”Service och felanmälan”.

Aktiviteter efter kontorstid

Om ni planerar aktiviteter efter kontorstid, exempelvis ett kundevent, meddela då detta via service och felanmälan

Tillgänglighet

Entré och hiss

Alla våningar kan nås med hiss i fastigheten. Huvudentrén på Sveavägen 151 är anpassade för funktionsnedsatta.

Parkering

Gällande parkeringsplats för fordon med handikapptillstånd hänvisar Fabege till Trafikkontorets utplacerade parkeringsplatser.

Toalett för funktionsnedsatta

Det finns toalett för funktionsnedsatta på varje verksamhetsplan.

Utrymning och brandskydd

Brandskydd

Brandskyddsarbetet sker i samarbete mellan oss som hyresvärd och dig som hyresgäst. Generellt ansvarar vi som fastighetsägare för brandskyddet utanför den uthyrda lokalen och du som hyresgäst ansvarar för brandskyddet i den uthyrda lokalen. Detta regleras i hyresavtalet.

Vi som fastighetsägare ansvarar för

 • Att det finns minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar från din lokal.
 • Fastighetens utrymningsvägar i gemensamma utrymmen är öppningsbara och fria från hindrande föremål.
 • Rondering för brandskydd av gemensamma ytor görs två gånger per år. 

Du som hyresgäst ansvarar för

Som hyresgäst ansvarar du för att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för din verksamhet. Som till exempel:

 • Att se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig i din lokal samt att det finns utrymningsplaner på väl synliga platser i lokalen.
 • Att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på ditt företag.
 • Att utbilda din personal i vad de ska göra om det börjar brinna.
 • Att säkerställa att ditt brandskydd (till exempel larm, sprinkler och brandredskap) fungerar genom att kontrollera och underhålla brandskyddet regelbundet.
 • Att hålla sprinklerhuvuden fria från möbler, gods eller liknande. Tänk på att skydda sprinklerhuvudena vid omflyttningar eller liknande så att de inte skadas. Vi på Fabege kan hjälpa till att montera sprinklerskydd vid behov. 

Om du undrar över något, eller vill veta hur du ska påbörja ert brandskyddsarbete, besök gärna Storstockholms brandförsvar storstockholm.brand.se/foretag eller Brandskyddföreningen brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet Där hittar du all information om brandskyddsarbete.

Brandceller – för din trygghet

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är fläktrum, teknikutrymmen, sprinklercentral, installationsschakt, trapphus, hisschakt och soprum egna brandceller.

Magnetuppställda dörrar i brandcellsgränser kan stängas manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Vid rökbildning stängs dörrarna automatiskt i hela byggnaden.

Ingen annan uppställning än med magnetlåsen är tillåten!

Vid brand och larm

 • Rädda dig själv och andra i din närhet
 • Larma Räddningstjänsten - ring 112
 • Släck branden om det är möjligt utan risk för dig själv
 • Utrym genom att ta den närmaste utrymningsvägen, följ de gröna skyltarna ut, använd alltid trapporna, aldrig hissen.

Utrymningsdörrar

Utrymningsdörrarnas gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning då larm aktiverats. Vid daglig passage använd öppnaknappen med nyckelsymbol.

Källsortering och avfall

Du som hyresgäst ansvarar själv för källsortering och avfall. Möjlighet finns att teckna avtal med entreprenör som hjälper dig med detta. 

Kontakta gärna vår partner Hans Andersson Recycling, hansandersson.se.


Parkering och cyklar

Garageparkering

Det finns ett garage i fastigheten. Infarten till garaget finns på Sveavägen 151

Om du vill hyra parkering eller har frågor, ta kontakt med Parking Partner via Tel: 08-120 305 94 Mail: uthyrning@parkingpartner.se

Besöksparkering

Det finns avgiftsbelagda utomhusparkeringsplatser på intilliggande gator.

Cykelparkering

Det finns ett cykelställ i anslutning till fastigheten mellan Ynglingagatan 6 och Sveavägen 151, samt en cykelbur i garaget på plan -2.

Parkering för fordon med handikapptillstånd

Läs mer om parkering för fordon med handikapptillstånd under fliken ”Tillgänglighet” till vänster.

Kommunikationer

Tunnelbana

Odenplan är närmaste station för tunnelbana. Ca 10 min gångväg från Sveavägen 151.

Buss

Sveavägen 151: Sveaplan och Frejgatan är närmaste hållplatserna för buss.

Mer information om kollektivtrafiken hittar du på sl.se

Utomhusmiljö

Fabege ansvarar för underhåll av marken i fastighetens omedelbara närhet.

Stockholm stad ansvarar för underhåll av trottoaren och omkringliggande gator.

Prenumerera på aktuell information

Prenumerera Avsluta prenumeration