Populära sökningar

Besöksrestriktioner pga Coronaviruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av läget kring Coronaviruset, har vi infört strängare restriktioner för vilka personer som får vistas i Fabeges WAW-lokaler.

OBS! Under rådande omständigheter tillåter vi endast våra hyresgäster att nyttja WAW. Externa besök är ej tillåtna.

Om du har vistats i något av de områden som ingår i UDs ”Reserekommendationer och avrådan för resor gällande Coronavirus, covid-19” så ber vi dig tidigast besöka oss då du varit hemma och symtomfri i 14 dagar. Klicka för att läsa mer om UDs reserekommendationer >>

Detsamma gäller om du inte känner dig fullt frisk. Tecken på Covid-19 sjukdom kan vara symtom av sjukdomskänsla som ”ruggighet”, värk i kroppen, torrhosta, feber (behöver inte vara hög), även halsont och snuva förekommer. Har du något av dessa symtom ska du inte vistas i Fabeges WAW-lokaler.

Har du några frågor angående ovanstående är du välkommen att kontakta oss på 08-555 148 00. Vi tackar för ett gott samarbete kring detta.

Vänliga hälsningar Fabege

Ändrad 20 februari 2023

Läs mer

WAW - Work Away from Work

Vi på Fabege vill underlätta för våra kunder genom att erbjuda deras medarbetare tillgång till tre nya arbetsplatser runt om i Stockholm. Vi kallar det WAW!

Läs mer