CERO och Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

CERO

I Arenastaden är hållbarhetsambitionerna höga. Målet är att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsdel där människor trivs. En stadsdel som inte lånar resurser från framtida generationer.

Att skapa en mer hållbar stadsdel handlar inte bara om att bygga miljöcertifierade och energisnåla hus, utan många av viktiga insatserna ligger också inom transportsektorn. För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO. Metodiken hjälper oss att kartlägga resvanor i Arenastaden samt att fortsätta utveckla kollektivtrafik och tjänster i området för minskat klimatavtryck.

Under juni 2019 genomförde vi en omfattande resvaneundersökning bland de cirka 22 000 medarbetare som har sin arbetsplats i Arenastaden.

Över 70% reser hållbart till och från Arenastaden

Resultatet av undersökningen redovisar en kartläggning och analys av nuläget som sedan kommer att ligga till grund för den handlingsplan som nu ska tas fram för att effektivisera pendlings- samt tjänsteresorna till och från området.

Några fakta och förbättringsområden från resultatet:

  • 52% av medarbetarna reser med kollektivtrafik till och från sina arbetsplatser i Arenastaden.
  • 20% cyklar eller promenerar.

Trots detta finns potential att få ännu fler att cykla och gå till arbetet. För de som reser bil till arbetet fem dagar i veckan har 27 % kortare än tio kilometer till sin arbetsplats. En fördjupad dialog mellan företagen, Fabege och Solna kommun rörande befintlig tillgång på cykelförvaring, omklädningsrum och cykelförbindelser skulle sannolikt påverka cyklingen till området positivt.

  • Av de som kör bil till området reser 11% med elbil eller laddhybrid.
  • 47% av de som arbetspendlar fem dagar i veckan med bil skulle kunna tänka sig att avstå från bilen om kollektivtrafiken förbättrades.

Detta pekar mot en sannolik stor övergång till ytterligare kollektivtrafikresande då nya tunnelbaneförbindelsen i arenastaden förväntas stå klar 2026.

  • De viktigaste skälen för de som reser med bil fem dagar i veckan till arbetet är tidsvinsten.

Tidsvinsten är också viktigast för dem som elcyklar för fjärrtågsresenärerna och de som reser med kollektivtrafiken är däremot tillgång till färdmedel viktigast. Bekvämlighet är viktigast för dem som går och cyklar gör man främst av hälsoskäl.

  • 68% av medarbetarna tycker att deras arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen från personalens arbetspendling.

Nästa steg

Fabege kommer tillsammans med företagen i Arenastaden nu att arbeta fram en handlingsplan som går i takt med de globala klimatmålen om halverade utsläpp av växthusgaser till 2030.

Arbetet kommer att ske i nära relation med kommunen, SL och MTR för bästa möjliga effekt. Exempel på planerade åtgärder är:

  • fortsatt utbyggnad av laddplatser för elfordon,
  • förbättrade cykelvägar, kollektivtrafikförbindelser,
  • flexibla arbetsformer samt
  • breddat utbud av delningstjänster för bilar, el-mopeder och elcyklar.

CERO

CERO (Climate and Economic Research in Organizations) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. 

Läs mer om CERO på www.cero.nu

Pressmeddelandet

Läs mer om CERO samarbetet i vårt pressmeddelande.

Länk till pressmeddelandet

Vill du veta mer?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
08-555 148 54
Mia.Haggstrom@fabege.se
Kontaktkort
Ändrad 26 oktober 2020

Läs även

Res klimatsmart till jobbet

Flera företag i Arenastaden gör Cero-analyser för att minska koldioxidutsläpp kopplade till medarbetares resor. Läs om varför klimatsmarta resor är rätt.

Läs mer