Fabeges resultat enligt EPRAs miljöindikatorer - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

EPRA: Miljöindikatorer

Energy

        Absolute measures (ABS) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Units of measure Indicator   2018 2019 2018 2019
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity for landlord shared services 32 193 32 544 31 953 30 024
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity (sub)metered exclusively to tenants 22 401 22 996 22 401 22 921
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity total landlord-obtained electricity 54 594 55 540 54 354 52 945
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity % from renewable sources 100 100 100  
No. of applicable properties     electricity disclosure coverage 62 65 61  
%     proportion of electricity estimated 0 0 0 0
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling for landlord shared services 73 727 68 825 73 290 62 017
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling (sub)metered exclusively to tenants 5 355 7 506 5 355 5 224
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling total landlord-obtained heating & cooling 79 083 76 331 78 646 67 241
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling % from renewable sources 91 91    
No. of applicable properties     Heating & cooling disclosure coverage 62 65 61  
%     Proportion of heating & cooling estimated 0 0 0 0
Energy-Int MWh/m2/
year
Energy Intensity   98 81 98 86

Greenhouse Gas Emissions

        Absolute measures (ABS) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Units of measure Indicator   2018 2019 2018 2019
GHG-Dir-Abs Tonnes CO2e Direct Total Scope 1 n/a 22    
GHG-Indir-Abs Tonnes CO2e Indirect Total Scope 2 2 519 1 933    
GHG-Indir-Abs Tonnes CO2e Indirect Total Scope 3 n/a 561    
No. of applicable properties     GHG disclosure coverage 78 78    
%     Proportion of GHG estimated 0 0 0 0
GHG-Int tCO2/m2
/year
GHG Intensity (Scope 1+ scope 2) / m2 2 2    

Water

        Absolute measures (ABS) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Units of measure Indicator   2018 2019 2018 2019
Water-Abs
Water-Lfl
m3 Water Total water consumption 475 809 505 260 474 538 438 668
No. of applicable properties     Water disclosure coverage 62 65 61  
%     Proportion of water estimated 0 0    
Water-Int m3/m2/
year
Water intensity          

Waste

        Absolute measures (ABS) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Units of measure Indicator   2018 2019 2018 2019
Waste-Abs Tonnes Water Total hazardous 61 40    
Waste-Abs Tonnes   Total non-hazardous 3 759 4 063    
Waste-Abs Tonnes   Recycled 1 816 2 023    
Waste-Abs Tonnes Water intensity Incineration 1 997 2 073    
Waste-Abs Tonnes   Landfill 7 7    
No. of applicable properties     Waste disclosure coverage 69 60    
%     Proportion of water estimated 0 0 0 0

Certified Assets

        Absolute measures (ABS) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Units of measure Indicator   2018 2019 2018 2019
Cert-Tot Total number            
  m2       1 043 919    
Cert-Tot % Building certification % of portfolio certified by floor area   82    

Jämlikhet

  2019         2020        
  Kvinnor Män <30 år 30-50 år >50 år Kvinnor Män <30 år 30-50 år >50 år
Styrelse, antal 3 3 0 0 6 4 4 0 1 7
Koncernledning, antal 2 4 0 1 5 2 4 0 1 5
Stora ledningsgruppen (exklusive koncernledning) 10 14 0 18 4 9 13 1 18 3
Antal anställda 66 122 18 122 58 59 122 19 107 55

* Sammanställning av företag uppdelat på kön och ålder för olika nivåer inom företaget. FAbege följer inte anställdas minoritetstillhörighet.

Antal anställda per anställningsform, kön och på våra största marknadsdelar

Åldersfördelning, % 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Medelålder
Kvinnor 0 4,5 37,3 26,9 26,9 4,5 43 år
Män 0 12,3 17,2 32 31,1 7,4 44 år
Totalt 0 9,5 24,3 30,2 29,6 6,3 44 år
Andel kvinnor inom respektive område, %  
Förvaltning inkl. drift 20
Projekt & Affärsutveckling 50
Affärsstöd 70
Andel av hela bolaget anställda inom respektive område, %  
Förvaltning inkl. drift 60
Projekt & Affärsutveckling 26
Affärsstöd 14

Epra sustainability best pratice performance measures

Social & Corporate Governance Impacts EPRA code Measurement unit Indicator   2018 2019 % change
Health & safety H&S-Emp Days per employee Absentee rate Direct employees 2,2% 2,9% 27%
Diversity Diversity-Emp % of female employees Diversity Employees Board of Directors members 50% 50% 0%
        Executive Managements 33% 33% 0%
        Managers 45% 45% 0%
        All employees 32% 33% 3%
Employees Emp-Turnover Total number and rate New hires Total number new employees 30 20 -33%
        Proportion new employees 17,5% 11% -37%
      Departures - Turnover Total number of departed employees 10 13 30%
        Proportion of departed employees 6% 7% 17%
      Total employees number   181 188 4%
Communities Comty-Eng            
Corporate Governance Gov-Board Total number Composition of the highest governance body     6 0%
      Executive     30 7%
      Non executive     158 3%

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, % Kvinnor Män Total sjukfrånvaro
Ålder 0-29 1,4 5,52 4,69
Ålder 30-49 2,29 2,32 2,31
Ålder 50- 2,4 3,63 3,29
Summa     2,28

188 antal anställda vid årets utgång

varav, 

  • 66 kvinnor och 122 män
  • 184 tillsvidareanställda och 4 visstids anställda
  • 185 heltidsanställda och 3 deltidsanställda
  • Andelen anställda med kollektivavtal var 100 procent

* All personal statistik är från Fabeges löne- eller personalsystem.

Ändrad 17 april 2020

Läs även

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vårt hållbarhetsrapport. Klicka för att ladda ner rapporten!

Läs mer