Fabeges resultat enligt EPRAs miljöindikatorer - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

EPRA: Miljöindikatorer

Energy

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (LfL) Change, %
EPRA Code Measurement Unit Indicator   2020 2019 2020 2019  
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity for landlord shared services 23 608 32 544 23 193 25 297 -8,3
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity (sub)metered exclusively to tenants 18 683 22 996 18 681 19 147 -2,4
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity Total landlord-obtained electricity 42 291 55 540 41 874 44 443 -5,8
Elec-ABS, Elec-Lfl MWh Electricity % from renewable sources 100 100 100 100 0
No. of applicable properties     Electricity disclosure coverage 61 65 58    
%     Proportion of electricity estimated 0 0 0 0  
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling for landlord shared services 60 047 68 825 58 489 64 081 -8,7
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling (sub)metered exclusively to tenants 6 667 7 506 6 608 8 190 19,3
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling Total landlord-obtained heating & cooling 66 714 76 331 65 097 72 271 -9,9
DH&C-Abs, DH&C-LfL MWh District heating & cooling % from renewable sources 93 91      
No. of applicable properties     Heating & cooling disclosure coverage 61 65 58 58  
%     Proportion of heating & cooling estimated 0 0 0 0  
Energy-Int MWh/m2/
year
Energy Intensity   0,074 0,081 0,075 0,082  

Greenhouse Gas Emissions

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (LfL) Change, %
EPRA Code Measurement Unit Indicator   2020 2019 2020 2019  
GHG-Dir-Abs Tonnes CO2e Direct Total Scope 1 22 22      
GHG-Indir-Abs Tonnes CO2e Indirect Total Scope 2 1 416 1 933     -27
GHG-Indir-Abs Tonnes CO2e Indirect Total Scope 3 639 561      
No. of applicable properties     GHG disclosure coverage 80 78      
%     Proportion of GHG estimated 0 0 0 0  
GHG-Int tCO2/m2
/year
GHG Intensity (Scope 1+ scope 2) / m2 2 1,6     -38

Water

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (LfL) Change, %
EPRA Code Measurement Unit Indicator   2020 2019 2020 2019  
Water-Abs
Water-Lfl
m3 Water Total water consumption 357 910 505 260 354 478 460 896 -30,0
No. of applicable properties     Water disclosure coverage 61 65 58 58  
%     Proportion of water estimated 0 0 0 0  
Water-Int m3/m2/
year
Water intensity   0.318 0,402 0,325 0,422  

Waste

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (LfL)  
EPRA Code Measurement Unit Indicator   2020 2019 2020 2019 Changes,%
Waste-Abs3) Tonnes   Total hazardous 31 40     -22,5
Waste-Abs3) Tonnes   Total non-hazardous 2 964 4 063     -27,0
Waste-Abs3) Tonnes   Recycled 1 590 2 023     -21,4
Waste-Abs3) Tonnes   Incineration 1 396 2 073     -32,66
Waste-Abs3) Tonnes   Landfill 8 7     14,0
No. of applicable properties     Waste disclosure coverage 59 60      
%     Proportion of water estimated 0 0 0 0  

Certified Assets

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (LfL)
EPRA Code Measurement Unit Indicator   2020 2019 2020 2019
Cert-Tot % Mandatory (Energy Performance Certificates) % of portfolio certified by floor area 81 n/a    
Cert-Tot %   % of portfolio certified by number of properties 79 n/a    

 

Jämlikhet

  2020         2019        
  Kvinnor Män <30 år 30-50 år >50 år Kvinnor Män <30 år 30-50 år >50 år
Styrelse, antal 3 3 0 0 6 3 3 0 0 6
Koncernledning, antal 2 4 0 1 6 2 4 0 1 5
Stora ledningsgruppen (exklusive koncernledning) 9 14 0 16 7 10 14 1 17 7
Antal anställda 71 120 18 103 67 66 122 18 103 67

* Sammanställning av företag uppdelat på kön och ålder för olika nivåer inom företaget. Fabege följer inte anställdas minoritetstillhörighet.

Antal anställda per anställningsform, kön och inom våra affärsområden 2020

Åldersfördelning, % 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Medelålder
Kvinnor 0 8,5 25,4 33,8 26,9 2,8 43 år
Män 0 10,8 20,0 29,2 29,2 10,8 45 år
Totalt 0 9,9 22,0 30,9 29,3 7,9 44 år
Andel kvinnor inom respektive område, %  
Förvaltning inkl. drift 20
Projekt & Affärsutveckling 52
Affärsstöd 71
Andel av hela bolaget anställda inom respektive område, %  
Förvaltning inkl. drift 57
Projekt & Affärsutveckling 25
Affärsstöd 18

Epra sustainability best pratice performance measures*

Social & Corporate Governance Impacts EPRA code Measurement Unit Indicator   2020 2019 % change
Health & safety H&S-Emp Days per employee Absentee rate Direct employees 2,4% 2,8% -14,3
Diversity Diversity-Emp % of female employees Diversity Employees Board of Directors members 50% 50% 0
        Executive Managements 33% 33% 0
        Managers 39% 45% 0
        All employees 36% 33% 9,1
Employees Emp-Turnover Total number and rate New hires Total number new employees 15 20 -25
        Proportion new employees 8% 11% -27,3
      Departures - Turnover Total number of departed employees 13 13 0
        Proportion of departed employees 7% 7% 0
      Total employees number   191 188 1,6
Communities Comty-Eng            
Corporate Governance Gov-Board Total number Composition of the highest governance body   8 8 0
      Executive   29 30 -3,3
      Non executive   162 158 2,5

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, % Kvinnor Män Total sjukfrånvaro
Ålder 0-29 3,7 2,5 2,86
Ålder 30-49 2,81 2,01 2,33
Ålder 50- 0,61 3,63 3,40
Summa     2,41

 

* Svensk översättning av EPRA-definitioner saknas, därför används engelska definitioner i tabellerna ovan.

191* antal anställda vid årets utgång, varav

  • 71 kvinnor och 120 män
  • 186 tillsvidareanställda och 5 visstidsanställda
  • 189 heltidsanställda och 2 deltidsanställda
  • Andelen anställda med kollektivavtal var 100 procent

* All personalstatistik är från Fabeges löne- eller personalsystem.

Ändrad 31 maj 2021

Läs även

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vårt hållbarhetsrapport. Klicka för att ladda ner rapporten!

Läs mer