Fabeges hantering av väsentliga frågor - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Väsentliga frågor

Under våren 2015 genomförde Fabege en väsentlighetsanalys där ett femtiotal representanter för bolagets viktigaste intressentgrupper ombads delta i en anonym enkätundersökning om Fabeges hållbarhetsarbete.

De viktigaste intressentgrupperna definierades som kunder, medarbetare, kredit givare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där bolaget är verksamt.

Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och göra hållbarhetsrapporteringen ännu mer relevant. Vi har inte identifierat något behov av förändring 2017. De genomförda intressentdialogerna 2015, tillsammans med interna analyser, resulterade följaktligen i en uppdaterad väsentlighetsanalys där de frågor där Fabege har störst påverkan och kan påverka mest definierats. Resultatet av analysen visar att följande områden är mest väsentliga för Fabege:

Medarbetare

  • Hälsa och säkerhet
  • Kompetensutveckling
  • Anställningsvillkor och mänskliga rättigheter

Energi och miljö

  • Energieffektivisering
  • Materialval och säkra produkter
  • Miljörisker och marksanering
  • Utsläpp och avfallshantering

Hållbara relationer

  • Hållbarhetsgranskad leverantörskedja
  • Samarbeten med andra aktörer för hållbar stadsutveckling
  • Antikorruption och god affärsetik
Ändrad 13 maj 2020

Läs även

Klimatfrågor

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer

Bygga stad tillsammans

Att bygga en hållbar och attraktiv stadsdel kan vi inte göra själva. Fler aktörer i samarbete betyder också dubbelt så stimulerande arbete och fler infallsvinklar...

Läs mer