Populära sökningar

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier* Andel av kapital,% Andel av röster,%
Backahill AB 52 108 718 15,75 15,75
BlackRock 15 745 399 4,76 4,76
Handelsbanken Fonder 11 767 661 3,56 3,56
Länsförsäkringar Fonder 11 081 286 3,35 3,35
Vanguard 10 223 375 3,09 3,09
Nordea Fonder 7 765 392 2,35 2,35
Mats Qviberg med familj  6 683 790 2,06 2,06
E.N.A City Aktiebolag 6 530 000 1,97 1,97
APG Asset Management 6 494 759 1,90 1,90
Folksam 6 218 908 1,88 1,88
Tredje AP-fonden 6 007 743 1,82 1,82
Fjärde AP-fonden 5 797 362 1,75 1,75
Norges Bank 4 882 306 1,48 1,48
AFA Försäkring 4 549 148 1,38 1,38
BNP Paribas Asset Management 3 566 071 1,08 1,08
Totalt 15 största aktieägare 159 571 918 48,24 48,24
Innehav av egna aktier 16 206 048 4,90 4,9
Total antal registrerade aktier 330 783 144 100,0 100,0

*Per 2022-10-31. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Största ökningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Ökning,
%
Norges Bank 704 035 1,48 17
Länsförsäkringar Fonder 458 043 3,35 4
Tredje AP-fonden 400 000 1,82 7
Nordea Fonder 368 318 2,35 5
Carnegie Fonder 150 000 0,30 18

Största minskningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Minskning
%
Avanza Pension -722 172 0,17 -56
Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning -214 161 0,11 -36
Kammarkollegiet -206 072 0,14 -30
First Trust -150 721 0 -98
DNB Fonder -123 913 0,01 -79

** 2022-09-30 till 2022-10-31.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 7 november 2022