Populära sökningar

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier* Andel av kapital,% Andel av röster,%
Backahill AB 52 108 718 15,75 15,75
BlackRock 15 745 399 4,76 4,76
Handelsbanken Fonder 11 284 887 3,41 3,41
Länsförsäkringar Fonder 11 053 601 3,34 3,34
Vanguard 10 178 649 3,08 3,08
Nordea Fonder 7 791 428 2,36 2,36
Mats Qviberg med familj  6 683 790 2,06 2,06
E.N.A City Aktiebolag 6 530 000 1,97 1,97
APG Asset Management 6 494 759 1,96 1,96
Norges Bank 6 293 330 1,90 1,90
Folksam 6 265 721 1,89 1,89
Tredje AP-fonden 6 007 743 1,82 1,82
Fjärde AP-fonden 5 797 362 1,75 1,75
AFA Försäkring 4 524 048 1,37 1,37
Columbia Threadneedle 3 604 850 1,09 1,09
Totalt 15 största aktieägare 160 364 285 48,48 48,48
Innehav av egna aktier 16 206 048 4,90 4,9
Total antal registrerade aktier 330 783 144 100,0 100,0

*Per 2022-11-30. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Största ökningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Ökning,
%
Norges Bank 1 411 024 1,90 29
Avanza Pension 541 783 0,34 95
Case kapitalförvaltning 148 000 0,05 Ny
Carnegie fonder 100 000 0,33 10
Kärmavfallsfonden 85 479 0,07 54

Största minskningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Minskning
%
Cliens fonder -776 858 0,03 -90
DNB Asset Managment -138 886 0,01 -86
Heitman -97 479 0,01 -73
SEB fonder -88 095 0,54 -5
PGGM Pensioenfonds -80 824 0,53 -4

** 2022-10-31 till 2022-11-30.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 7 december 2022