Fabeges största ägare - Fabege

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier* Andel av kapital,% Andel av röster,%
Erik Paulsson och bolag 50 858 718 15,7 15,7
BlackRock 15 745 399 4,9 4,9
Handelsbanken Fonder  8 643 423 2,7 2,7
Vanguard 8 195 840 2,5 2,5
Mats Qviberg med familj 7 106 054 2,2 2,2
Länsförsäkringar Fonder 7 086 678 2,2 2,2
E.N.A City Aktiebolag 6 460 000 2,0 2,0
Norges Bank 5 848 899 1,8 1,8
Fjärde AP-fonden 5 584 743 1,7 1,7
Schroders 5 017 053 1,6 1,6
Tredje AP-fonden 4 170 185 1,3 1,3
Folksam  4 024 117 1,2 1,2
AMF Försäkringar & Fonder 3 934 063 1,2 1,2
AFA Försäkring 3 613 148 1,1 1,1
BNP Paribas Asset Management 3 297 478 1,0 1,0
Totalt 15 största aktieägare 139 585 798 43,2 43,2
Övriga 183 619 991 56,8 56,8
Totalt antal utestående aktier 323 205 789 97,7 97,7
Innehav av egna aktier 7 577 355 2,3 2,3
Total antal registrerade aktier 330 783 144 100,0 100,0

*Per 31 mars 2021. Veriferingsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Största ökningarna

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital,% Ökning,
%
Fabege AB 2 999 953 0,93 66
PriorNilsson Fonder 334 606 0,10 41
Fjärde AP-fonden 300 000 0,09 6
Kungliga Vitterhetsakademien 129 849 0,04 Ny
Fabeges Vinstandelsstiftelse 103 083 0,03 10

Största minskningarna

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital,% Ökning,
%
Swedbank Robur Fonder -1 336 451 -0,42 -35
Kuwait Investment Authority -550 000 -0,17 -42
Investment AB Öresund -438 272 -0,14 -13
Länsförsäkringar Fonder -431 473 -0,13 -6
Kammarkollegiet -350 710 -0,11 -69

** 2021-01-31 till 2021-02-28.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 13 april 2021