Fabeges finansiella mål - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiella mål

I Fabeges finansiella mål ingår avkastning på eget kapital, belåningsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, överskottsgrad och skuldkvot.

Mål

Utfall 2019

 

Avkastning på eget kapital

 
Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet.

Avkastningen på eget kapital uppgick till
16 procent genom bidrag från förvaltning
och förädling.

16%

Belåningsgrad    
Belåningsgraden ska aldrig överstiga 50 procent.

Belåningsgraden minskade till 36 procent
tillföljd av stigande fastighetsvärden och
värdeskapande investeringar.

36%

Soliditet    
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.

Soliditeten uppgick till 52 procent.

52%

Ränteteckningsgrad    
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,2 gånger.

Räntetäckningsgraden ligger väl över målet,
vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i
kombination med låga marknadsräntor.

4,4 ggr

Skuldkvot    
Skuldkvoten ska på sikt uppgå till högst 13 gånger.

Skuldkvoten beräknad som räntebärande
skulder dividerat med driftsöverskott minus
central administration uppgick till
12,8 gånger.

12,8 ggr

Överskottsgrad    
Målet är att överskottsgraden ska uppgå till
75 procent.

Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack
vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd
och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering.

75%

Ändrad 18 september 2020