Fabeges finansiella mål - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiella mål

Finasiella mål och utfall 2020

Mål

Utfall 2020

Avkastning på eget kapital

Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,8 procent genom bidrag från förvaltning och förädling.

7,8%

Belåningsgrad  
Belåningsgraden ska aldrig överstiga 50 procent.

Belåningsgraden minskade till 35 procent tillföljd av stigandefastighetsvärden ochvärdeskapande investeringar.

36%

Grön finansiering

 

Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar år 2020

Per årsskiftet var 100 procent av bolagets utestående finansiering och kreditramar gröna och samtliga kreditgivare till handahåller nu grön finansieringsalternativ.

100%

Soliditet  
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.

Soliditeten uppgick till 52 procent.

52%

Ränteteckningsgrad  
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,2 gånger.

Räntetäckningsgraden ligger väl över målet, vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i
kombination med låga marknadsräntor.

4,3 ggr

Skuldkvot  
Skuldkvoten ska på sikt uppgå till högst 13 gånger.

Skuldkvoten beräknad som räntebärande skulder dividerat med driftsöverskott minus
central administration uppgick till13,2 gånger.

13,2 ggr

Överskottsgrad  
Målet är att överskottsgraden ska uppgå till
75 procent.

Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack
vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd
och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering.

75%

Ändrad 15 juni 2021