Populära sökningar

95% Grön finansiering

Grön finansiering är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbete som bedrivs i vår organisation.

Den ger oss en bred investerarbas, förtroendefulla relationer med våra finansiärer och stolta, engagerade medarbetare.

Den gröna finansieringen ska uteslutande användas för investeringar som främjar övergången till koldioxidsnåla, klimatbeständiga och på andra sätt hållbara fastigheter. Det betyder att de måste godkännas baserat på ett antal kategorier och kriterier vad gäller exempelvis energiförbrukning och övrig miljöprestanda.

Investeringarna måste också överensstämma med FN:s Agenda 2030 och 17 mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att uppnå långsiktig och uthållig ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen och bekämpa klimatförändringar. 

Läs mer om hur vi jobbar med grön finansiering

Läs även

Grönt MTN-Program

Fabege har sedan 2016 ett MTN-program (Medium Term Note) med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Läs mer

Grönt certifikatprogram

Enligt vårt grönt certifikatprogram emitterar vi gröna certifikat där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket.

Läs mer