Populära sökningar

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

2020 går till historien som ett år med stor dramatik, stora svängningar och många överraskningar.

Gå in och läs om vår verksamhet och året som gått på vår översiktssida för års- och hållbarhetsredovisning 2020 nedan.

Översiktssida för års- och hållbarhetsredovisning 2020

Läs även

Finansiering

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Läs mer