Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 21 december 2020 var 100 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  2021-03-31 2020-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 27 321 26 669
 varav utestående MTN, Mkr 8 943 7 950
 varav utestående SFF, Mkr 1 524 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 1 925 2 025
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 3 935 3 867
Kapitalbindning, år 5,0 5,2
Räntebindning, år 3,9 4,1
Räntebindning, andel av portföljen, % 73 74
Derivat marknadsvärde, Mkr -362 -597
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,75 1,77
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,66 1,67
Ej pantsatta tillgångar, % 38,9 36,5
Belåningsgrad, % 35,0 34,8

*per 31 mars 2021

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 8 943 8 943
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 1 925
Gröna lån, övriga, Mkr 20 789 14 929
Total grön finansiering, Mkr 36 256 27 321
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 58 085  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 21 146  

*per 31 mars 2021

Ändrad 27 april 2021