Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 21 december 2020 var 100 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  2021-09-30 2020-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 28 393 26 669
 varav utestående MTN, Mkr 9 800 7 950
 varav utestående SFF, Mkr 1 524 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 2 125 2 025
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 4 035 3 867
Kapitalbindning, år 4,8 5,2
Räntebindning, år 3,8 4,1
Räntebindning, andel av portföljen, % 78 74
Derivat marknadsvärde, Mkr -205 -597
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,74 1,77
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,65 1,67
Ej pantsatta tillgångar, % 44,0 36,5
Belåningsgrad, % 35,3 34,8

*per 30 september 2021

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 800 9 800
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 125 2 125
Gröna lån, övriga, Mkr 21 104 14 944
Total grön finansiering, Mkr 34 553 28 393
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 65 428  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 26 974  

*per 30 september 2021

Ändrad 29 oktober 2021