Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 30 september 2020 var 95 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  30 sep 2020 31 dec 2019
Räntebärandeskulder, Mkr 26 205 26 414
 varav utestående MTN, Mkr 7 950 6 850
 varav utestående SFF, Mkr 1 524 2 085
 varav utestående certifikat, Mkr 1 775 1 980
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 4 335 4 580
Kapitalbindning, år 5,5 5,8
Räntebindning, år 4,3 4,5
Räntebindning, andel av portföljen, % 76 73
Derivat marknadsvärde, Mkr -684 -368
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,82 1,80
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,72 1,72
Ej pantsatta tillgångar, % 36 28
Belåningsgrad, % 35 36

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 7 950 7 950
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 1 775
Gröna lån, övriga, Mkr 18 096 13 746
Total grön finansiering, Mkr 32 570 24 995
Andel grön finansiering, % 92 95
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 55 510  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 21 570  

*per 30 september 2020

Ändrad 20 oktober 2020