Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Finansiering*

  2022-03-31 2021-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 30 669 30 399
 varav utestående MTN, Mkr 11 350 10 950
 varav utestående SFF, Mkr 1 624 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 2 260 2 250
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 3 600 3 374
Kapitalbindning, år 4,7 4,9
Räntebindning, år 3,4 3,7
Räntebindning, andel av portföljen, % 75 76
Derivat marknadsvärde, Mkr 817 -65
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,69 1,71
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,61 1,62
Ej pantsatta tillgångar, % 44,5 43,8
Belåningsgrad, % 35,3 36,5

*per 31 mars 2022

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 10 950 10 950
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 624 1 624
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 250 2 250
Gröna lån, övriga, Mkr 21 087 15 463
Total grön finansiering, Mkr 35 811 30 287
Andel grön finansiering, % 100 99
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 71 163  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 29 207  

*per 31 mars 2022

Ändrad 3 maj 2022