Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 30 juni 2020 var 91 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  30 jun 2020 31 dec 2019
Räntebärandeskulder, Mkr 24 694 26 414
 varav utestående MTN, Mkr 6 350 6 850
 varav utestående SFF, Mkr 1 510 2 085
 varav utestående certifikat, Mkr 1 875 1 980
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 4 235 4 580
Kapitalbindning, år 5,7 5,8
Räntebindning, år 4,6 4,5
Räntebindning, andel av portföljen, % 79 73
Derivat marknadsvärde, Mkr -660 -367
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,93 1,80
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,84 1,72
Ej pantsatta tillgångar, % 33 28
Belåningsgrad 34 36

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 6 350 6 350
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 510 1 510
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 1 875
Gröna lån, övriga, Mkr 16 817 12 647
Total grön finansiering, Mkr 29 677 22 382
Andel grön finansiering, % 87 91
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 53 567  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 21 436  

*per 30 juni 2020

Ändrad 6 juli 2020