Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 21 december 2020 var 100 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  2021-06-30 2020-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 28 268 26 669
 varav utestående MTN, Mkr 9 443 7 950
 varav utestående SFF, Mkr 1 524 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 2 375 2 025
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 3 785 3 867
Kapitalbindning, år 4,9 5,2
Räntebindning, år 3,6 4,1
Räntebindning, andel av portföljen, % 74 74
Derivat marknadsvärde, Mkr -329 -597
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,77 1,77
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,62 1,67
Ej pantsatta tillgångar, % 38,8 36,5
Belåningsgrad, % 35,9 34,8

*per 31 mars 2021

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 443 9 443
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 2 375
Gröna lån, övriga, Mkr 21 086 14 926
Total grön finansiering, Mkr 37 053 28 268
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 61 530  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 23 379  

*per 30 juni 2021

Ändrad 9 juli 2021