Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Populära sökningar

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Finansiering*

  2022-06-30 2021-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 32 046 30 399
 varav utestående MTN, Mkr 11 400 10 950
 varav utestående SFF, Mkr 1 074 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 2 605 2 250
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 1 929 3 374
Kapitalbindning, år 4,4 4,9
Räntebindning, år 3,1 3,7
Räntebindning, andel av portföljen, % 71 76
Derivat marknadsvärde, Mkr 1 473 -65
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,79 1,71
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,74 1,62
Ej pantsatta tillgångar, % 44,4 43,8
Belåningsgrad, % 35,9 36,5

*per 30 juni 2022

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 11 400 11 400
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 074 1 074
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 605 2 605
Gröna lån, övriga, Mkr 21 500 16 967
Total grön finansiering, Mkr 36 579 32 046
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 54 597  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 16 582  

*per 30 juni 2022

Ändrad 31 augusti 2022