Finansiering Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Per 21 december 2020 var 100 procent av Fabeges finansiering grön.

Finansiering*

  31 dec 2020 31 dec 2019
Räntebärandeskulder, Mkr 26 669 26 414
 varav utestående MTN, Mkr 7 950 6 850
 varav utestående SFF, Mkr 1 524 2 085
 varav utestående certifikat, Mkr 2 025 1 980
Outnyttjade kreditlöften, Mkr 3 867 4 580
Kapitalbindning, år 5,2 5,8
Räntebindning, år 4,1 4,5
Räntebindning, andel av portföljen, % 74 73
Derivat marknadsvärde, Mkr -597 -368
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 1,77 1,80
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 1,67 1,72
Ej pantsatta tillgångar, % 36,5 28
Belåningsgrad, % 34,8 36

*per 31 december 2020

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 7 950 7 950
Gröna obligationer via SFF, Mkr 1 524 1 524
Gröna företagscertifikat, Mkr 5 000 2 025
Gröna lån, övriga, Mkr 21 066 15 170
Total grön finansiering, Mkr 35 540 26 669
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 56 916  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 21 629  

*per 31 december 2020

Ändrad 4 februari 2021