Populära sökningar

Siemens

Miljöbyggnad

Form och funktion för höga krav

Med tonvikt på naturliga material som sten och ljusa träslag är Uarda 6 ett perfekt exempel för Skandinavisk modernism.

Den vackra trappan löper som en serpentin genom byggnaden. Balkongerna på varje våning står i öppen förbindelse med atriet och entrérummet och erbjuder en inspirerande miljö för möten eller en kaffepaus. Sorlet, kaffedoften och myllret visar att det här är en byggnad som sjuder av liv.

Arkitektur

Huvudentrén mot Evenemangsgatan är tydlig och väl annonserad. När du går in genom entrén möts du av en varm känsla som förmedlas genom de genomtänkta materialen och den känsla av sjudande liv som kommer från verksamheterna på entréplanet och de övre våningsplanen.

Det är lätt att orientera sig och hitta hissar och trappa. Byggnaden har en geometri som underlättar kommunikation mellan de olika delarna och våningsplanen. Planformen är effektiv och ger närhet med effektiva kommunikationsvägar mellan alla medarbetare. En form som ger stor överblickbarhet och många möjligheter till utblickar.

Två ljusgårdar med olika karaktär

De två inglasade ljusgårdarna har olika karaktär. Den nordliga vänder sig mot den livliga Evenemangsgatan och här får man en tydlig entré. Här känns pulsen från Arenastaden och alla människor som passerar. Den södra ljusgården får genom sitt söderläge och sin
storlek en ljusare och lugnare karaktär.

Ett generöst ljusinsläpp 

De relativt grunda huskropparna med dagsljus från båda sidor ger generöst med dagsljus och många möjligheter till genomblickar mellan våningsplanen. Arbetsplatserna i öppna lösningar kan utformas med stor flexibilitet med generösa interna mötesytor både i rum och öppna sittgrupper, tack vare de få fasta bindare som finns i byggnaden.

Kontorslokalerna är organiserade kring de båda ljusgårdarna och kontoren präglas av öppenhet, överblickbarhet och närhet med många gena vägar mellan arbetsplaserna, både horisontellt och vertikalt. I det centralt placerade ”navet” med sina balkonger, som står i öppen förbindelse med det stora entrérummet, kan man på varje kontorsplan känna pulsen i hela huset.

Miljötänk hela vägen

Byggnaden är prydd med sedumtak för minskad påverkan på stadens dagvattensystem. Valen av exteriöra materialen man gjort med tanke på energieffektivitet, hållbarhet och ur ett livscykelperspektiv. Interiört har materialen och ljusföringen ett drag av ”skandinavisk modernism” med en tonvikt på naturliga material som sten och ljusa träslag.

Ljusgården

Fasaden

Trappan

Lounge

Utsikt

Totalentreprenör Peab
Arkitekt Thorbjörnsson + Edgren arkitektkontor AB
Byggstart 2014
Antal våningar 8 (7 ovan mark)
Filter

Frågor?

Maria Jansson
Projektchef
08-555 148 96
Maria.Jansson@fabege.se

Kontaktkort