Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Populära sökningar

Vattenfall

Miljöbyggnad

En prisad byggnad - miljövänlig från topp till tå

Unika lösningar med miljöfokus

I centrum för Vattenfalls huvudkontor står synlighet, delaktighet och miljö. Byggnaden är prisad för sina lösningar som sparar och återanvänder energi och den är märkt med högsta betyg enligt miljöklassningssystemet "Miljöklassad byggnad". 

I september 2012 invigdes Vattenfalls nya huvudkontor och slutresultatet är en modern och miljövänlig fastighet med hög standard där ca 2 200 anställda har sina arbetsplatser.

Fastigheten är spännande och full av unika lösningar med miljöfokus. Till exempel finns solceller och solfångare på taken mot söder som förser fastigheten med el och värme. Fastigheten har även sedumtak med vegetation som minskar dagvattenbelastningen, minskar buller, tar upp och binder luftföroreningar vilket bidrar till stadsklimatet samt isolerar vilket också sparar energi.

I bottenplan finns både ett gym och en fullstor gymnastiksal och man har en gemensam matsal för både medhavd mat och restauranggäster. 

Två målsättningar med nya kontoret

"Ska man vara en attraktiv arbetsgivare idag ska man ha ett miljöinriktat kontor som är enkelt att ta sig till", säger Olov Larsten, Vattenfalls projektledare för utformningen av kontoret i Arenastaden.

Projektet hade två målsättningar - att Vattenfall skulle vara en attraktiv arbetsgivare och nummer ett för miljön. Inför flytten satte fastighetschef Olov Larsten ihop en grupp där alla var under 40 år. Kontoret skulle byggas för dagens unga, de som ska vara med och utveckla företaget. I fokus stod det sociala, hur kunde man skapa maximalt social utbyte?

"Jag hade en tanke att jag ville efterlikna det amerikanska campustänkandet för att hela tiden skapa mötesplatser. Konferensrum i all ära men det är inte där det kommer fram kreativitet. Det är i de spontana mötena. Vi gjorde ett medvetet val att satsa på en mix av projektplatser,alternativa arbetsplatser, interna och externa konferensrum och tysta kontorsenheter."
- Olov Larsten, Fastighetschef Vattenfall

Arenastaden närmast kompetensen

Arenastaden visade sig även ligga närmast kompetensen, en viktig investering för framtiden. Undersökningar visade att många med relevant utbildning bosatte sig norr om staden. Dessutom låg det bäst till kommunikationsmässigt, med tvärbana och pendeltåg in till Stockholms central och mot Arlanda.

"För att kunna fortsätta företaget måste vi attrahera de bästa. Vi visste att de som utbildar sig nu till stora delar bosätter sig norr om staden. Vi låg även tidigare delvis norr om staden vilket gjorde det naturligt att välja en punkt här. Dessutom slog vi ihop tre kontor till ett och sparade på det sättet 40 miljoner kronor."
- Olov Larsten, fastighetschef Vattenfall

Levande torg ger gemenskap

”Medarbetarnas vardagsrum” som Olov Larsten kallar den öppna yta som binder samman de fyra huskropparna har spelat en viktig roll för att få till en ”storfamiljkänsla” hos de nästan 2 000 medarbetarna. Archus arkitektbyrå, som ritat kontorshuset, förklarar att man jobbat med ”snurr och surr” för att aktivera ljusgården som annars lätt blir en död yta. Intrycket i Vattenfalls tidigare kontor var att man gick in i en marschgång och försvann till sin plats. Här sker all rörelse med utsikt över ljusgården och resten av kontoret.

Känslan ska bli att medarbetare kommer i kontakt med varandra, trots att man jobbar en bit ifrån. Huset har bara en stor entré där alla kommer in och alla gemensamma mötesplatser som café, paus och servicefunktioner som postfack är orienterade runt ljusgården. Vart man än ska, till sin egen arbetsplats, på möte, till gymmet eller restaurangen måste atriumtorget passeras – man ser hela tiden andra medarbetare på övriga plan och avdelningar.

Arkitektur

Byggnaden består av fyra sammanbundna huskroppar i olika höjd som för tankarna till en skulptur. Ljusa och glasklädda fasader ger hela byggnaden ett modernt och lätt intryck, med lika öppen och välkomnande karaktär som gatuplanet och huvudentrén.

De fyra huskropparna som invändigt är designade efter de fyra elementen; eld är orange, jord är grönt och luft och vatten är olika nyanser av blått. Det femte elementet ligger i mitten - atriet - och är etern som står för kommunikationen. Atriet binder samman de fyra huskropparna och måste alltid passeras oavsett om man ska till den egna arbetsplatsen, mötet, gymmet, eller restaurangen. 

Archus Arkitekters idé om framtidens öppna, effektiva arbetsplats byggde på att en samlad yttre kvartersstruktur skapar ett campus som består av flera byggnader med egna identiteter. Byggnaderna med sina ligger i direkt anslutning till Mall of Scandinavia i Arenastaden i Solna.

Genom att kontoret är fördelat på fyra fristående byggnader har man fokuserat på att skapa ett släktskap i material, mönster och kulörsättning – en helhet men fyra individer. Var och en av byggnaderna har olika form och volym för att understryka individualitet och förmedlar intrycket av ett campus med fristående byggnader runt en överbyggd gård, ett atrium.

Atriet är hjärtat i byggnaden

Alla byggnader runt atriet nås direkt via väl synliga hissgrupper och en centralt placerad trappa som finns direkt emot entrén och receptionen. Från atriumgården finns direkt förbindelse med ett antal mötesrum, touch-down platser, gym, motionssal, restaurang och back office-funktioner. I markplan finns även lokaler för externa hyresgäster som restaurang, café och andra verksamheter av traditionell stadskaraktär. Dessa nås såväl från atriet som utifrån omgivande gator beroende på öppettider och önskan om öppenhet till Vattenfalls egna verksamheter.

Flexibla kontorslokaler för maximal flexibilitet

Våningarna ovanför innehåller moderna kontorslokaler. Nästan helt utan undantag finns inga pelare eller andra fasta strukturer i kontorsytorna. Varje kontorsplan kan vid behov delas i fyra helt självförsörjande lokaler. Olika typer av layout är möjliga för maximal flexibilitet avseende olika kombinationer av traditionella kontor med arbetsrum och helt öppna landskap utan att påverka byggnadens struktur eller installationslösningar.

Ljus, luft och rymd ger en öppen karaktär

Kvarteret – med ljusa glasfasader i vitt och grönt – förmedlar ett modernt och lätt intryck. Partierna mellan huskropparna utgör ett fönster mellan den pulserande världen utanför och den inre rymden i atriet och dess aktiviteter. Under dygnets olika tider upplevs byggnaden på olika sätt. Dagtid reflekteras omgivande byggnader i fasaderna. Himmel och sol kommer att reflekteras och ljuset tas ned till gatunivå. Detta ger byggnaderna en öppen och välkomnande karaktär. Kvällstid sprider sig ljuset från atriumgården genom stora glaspartier ut mot gatan och markerar entrén till Vattenfall. För att skapa en intressant skulptural verkan får huskropparna olika höjder. Hushöjderna mot gatan samspelar med bostadsbebyggelsen ovanpå Mall of Scandinavia. Förutom kontorslokaler innehåller fastigheten garage, restaurang med uteservering, konferensutrymmen, hörsal, gym och utställningslokaler.

Vattenfalls huvudkontor är en majestätisk byggnad och ett landmärke i Arenastaden.

I fastigheten finns en restaurang med en trevlig uteservering.

Den ljusa glasfasaden i grön nyans ger en stilfull och smäcker karaktär.

Miljötänk högst upp på agendan

Genom borrhål ner i berget hämtas frikyla till byggnaden vilket gör att användandet av fjärrkyla minskas. De tjocka väggarna hjälper även till att lagra värme och kyla i byggnaden tillsammans med den gröna glasfasaden, som någon decimeter utanför själva ytterväggen fungerar som ett skydd mot kyla.

Även i byggnadens interiör finns energieffektiva tekniker som till exempel elsnåla hissar som bidrar till elproduktionen genom att motorerna fungerar som generatorer när hisskorgarna åker neråt.

Fönster ger ökat värmebehov på vintern och medför ökat kylbehov på sommaren, så av energiskäl har arkitekten begränsat antalet fönster. De är höga, så att ljuset sprids i rummet. Den som tittar noga ser att fönstersmygarna är vinklade utåt, för att ljuset ska falla in bättre. En annan modern och speciell lösning i fastigheten är också avtalet med fjärrvärmeleverantören Norrenergi som gör det möjligt för oss att sälja eventuell överskottsenergi från solfångarna. Detta är en unik lösning i fastighetsbranschen.

Energibehovet mindre än hälften av byggreglerna

Energibehovet för Vattenfalls kontor är mindre än hälften av Boverkets byggregler. Den energi som sparas varje år motsvarar den totala energianvändningen för fler än hundra svenska villor och energiförbrukning ligger under 50 kilowattimmar per kvm och år. Detta är strax över kravet för passivhus, men betydligt lägre än vad EU:s GreenBuilding kräver.

Vattenfalls huvudkontor har även certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, den tuffaste miljöklassificeringen som innebär att byggnaden måste uppfylla ett flertal miljökriterier inom energi, inomhusmiljö samt byggmaterial. Man behöver även få ner energianvändningen för att uppfylla kraven.

En prisad byggnad

Alla delar av huset är skapat med miljöhänsyn. Husets stomme har gått på järnväg istället för med lastbil, all inredning är återvinningsbar och heltäckningsmattor och textiler är gjorda i ylle för att slippa flamskyddsmedel. Huset är byggdes med målet att vara Sveriges mest energisnåla kontorsbyggnad.

Fastigheten har redan fått priser för sina energibesparingar. Till exempel tilldelades den ”European Green Building Award 2012” och "Sweden Green Building Award 2013" för sin lågenergi- och resursanvändning samt för den höga tekniska standarden.

Filter

Frågor?

Linn Dahlberg
Stads- och Fastighetsutvecklare
08-555 148 15
Linn.Dahlberg@fabege.se

Kontaktkort