Populära sökningar

Projekt Englundavägen 7

Visionsbild

40 000 kvm

Om projektet Englundavägen 7

Solna Business Park genomgår stor utveckling, från ett idag välfungerande kontorsområde till en i framtiden attraktiv och levande stadsdel dygnet runt.

Kontoren får sällskap av boende, fler besökare och ett kraftigt förbättrat och mera heltäckande utbud. Här finns spännande möjligheter för ert framtida kontor då vi kan skapa ytterligare 170 000 kvm kontorsyta. Tack vare att Fabege äger 80 % av fastighetsbeståndet har vi möjlighet att påverka såväl husen som stadsdelen i stort.

Visionsbild

Har du en fråga?

Johan Zachrisson
Affärsutvecklingschef
076-720 34 19
Johan.Zachrisson@fabege.se

Kontaktkort

Om Solna Business Park

En attraktiv stadsdel i nästa utvecklingsfas. Nu påbörjas förvandlingen från ett bra kontorsområde med ett av Stockholms bästa kommunikationslägen, till en levande stadsdel.

Läs mer om Solna Business Park
Visionsbild