Årsstämma 2020 - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 kommer att hållas torsdagen den 2 april 2020, kl 15.00 på Filmstaden Scandinavia, Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna.

Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan

Klicka för att anmäla dig till årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 27 mars 2020
  • och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 27 mars 2020 

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

  • per telefon 08-402 90 68, vardagar kl 09.00-16.00 eller
  • skriftligen till Fabege AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 mars 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 90 68. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Fabege AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Klicka för att anmäla dig till årsstämman

Övriga dokument

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Samtliga handlingar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande 

Fabeges valberedning inför årsstämma 2020

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se
Kontaktkort
Ändrad 27 februari 2020

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Finansiell information

Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av Fabeges aktier som placering.

Läs mer