Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Vid utgången av 2018 var 60 procent av Fages finasiering grön.

  2018 2017
Räntebärandeskulder, Mkr 26 275 24 841
 varav utestående MTN, Mkr 6 000 2 700
 varav utestående SFF, Mkr 2 511 3 068
 varav utestående certifikat, Mkr 2 510 5 000
Outnyttjande kreditlöften, Mkr 4 529 2 718
Grön finansiering, andel % 60 47
Kapitalbindning, år 5,0 4,0
Räntebindning, år 3,6 2,5
Derivat markandsvärde, Mkr -132 -291
Genomstnittlig räntekostnad, % 1,67 2,20
Belåningsgrad 39 43
Publicerad 19 november 2018