Fabeges finansiella mål - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiella mål

I Fabeges finansiella mål ingår avkastning på eget kapital, belåningsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, överskottsgrad och skuldkvot.

Mål

Utfall 2018

 

Avkastning på eget kapital

 
Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighets-bolagen i fråga om räntabilitet.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 24,5 procent genom bidrag från förvaltning och förädling.

24,5%

Belåningsgrad    
Belåningsgraden ska aldrig överstiga 50 procent.

Belåningsgraden minskade till 39 procent till följd av stigande fastighetsvärden och värdeskapande investeringar.

39%

Soliditet    
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.

Soliditeten ökade till 51 procent under 2018 som en följd av att balansräkningen stärkts genom ett starkt resultat från verksamheten och stigande fastighetsvärden.

51%

Ränteteckningsgrad    
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,2 gånger.

Räntetäckningsgraden på 3,7 låg väl över målet, vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i kombination med låga marknadsräntor.

3,7 ggr

Skuldkvot    
Skuldkvoten ska på sikt uppgå till högst 13 gånger.

Skuldkvoten beräknad som räntebärande skulder dividerat med driftsöverskott minus centra administration uppgick till 14,6 gånger.

14,6 ggr

Överskottsgrad    
Målet var att öka överskottsgraden till 75 procent till 2020. Den nya fastighetstaxeringen innebär att målet inte kommer att nås till 2020. Vi har därför reviderat målsättningen till att vara uppfylld 2022.

Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering. 2018 blev den 74 procent.

74%

Avkastning projekt    
Fabege har som målsättning att investera minst 2,5 Mdkr per år i den egna projektportföljen. Nya projekt ska ge en avkastning på investerat kapital om minst 50 procent genom värdetillväxt.

Under 2018 uppgick investeringarna i projekt och förädlingsfastigheterna till drygt 2,4 Mdkr med en avkastning om 98 procent. Det avser främst värdetillväxt i de stora pågående projekten.

98%

     
Ändrad 6 april 2020