Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Finansiella mål

I Fabeges finansiella mål ingår avkastning på eget kapital, belåningsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, överskottsgrad och skuldkvot.

Mål

Utfall 2017

Avkastning på egent kapital  
Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet. Avkastningen på eget kapital uppgick till 22 procent genom bidrag från förvaltning och förädling.
Belåningsgrad  
Styrelsen beslöt 2017 att sänka målet från högst 55 procent till högst 50 procent. Belåningsgraden minskade till 43 procent till följd av stigande fastighetsvärden och värdeskapande investeringar.
Soliditet  
Soliditeten ska vara lägst 35 procent. Soliditeten ökade till 47 procent under 2017 som en följd av att balansräkningen stärkts genom ett starkt resultat från verksamheten och stigande fastighetsvärden.
Ränteteckningsgrad  
Styrelsen beslöt 2017 att höja målet från att minst uppgå till 2,0 gånger till 2,2 gånger. Räntetäckningsgraden ligger väl över målet om 2,2 gånger, vilket är en effektav ett starkt driftnetto i kombination med låga marknadsräntor.
Skuldkvot  
Styrelsen beslöt 2017 att införa skuldkvot som nytt finansiellt mål. Skuldkvoten ska på sikt uppgå till högst 13 gånger. Skuldkvoten, beräknad som räntebärande skulder dividerat med driftsöverskott minus central administration, uppgick till 15,5 gånger.
Publicerad 17 september 2018