Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Risker & möjligheter

Begränsad riskexponering


Fabeges riskexponering är begränsad och så långt som möjligt kontrollerad vad avser fastigheter, hyresgäster, avtalsvillkor, finansieringsvillkor och affärspartners. Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer utgörs av värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt finansiell risk. Fabege strävar efter att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag vilket innebär hantering avrisker förknippade med bland annat miljöbelastning, etiskt beteende och mänskliga rättigheter.

Säsongsvariationer

Kostnader för drift och underhåll av fastigheter är föremål för
säsongsvariationer. Kalla och snörika vintrar innebär exempelvis
högre kostnader för uppvärmning och snöröjning, och varma somrar
innebär högre kostnader för nedkylning. Aktiviteten på hyresmarknaden
är säsongsberoende. Normalt görs fler affärsavslut under
andra och fjärde kvartalet, vilket medför att nettouthyrningen under
dessa kvartal ofta är högre.

Publicerad 20 november 2018