Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Intressentdialog

Fabeges viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där bolaget är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga intressentgrupper, och under 2015 har en fördjupad dialog genomförts med kunder, kreditgivare och medarbetare.

Denna gjordes i form av en enkät, med syfte att samla in information till bedömningen av Fabeges väsentliga hållbarhetsaspekter. Under 2017 har vi fortsatt att arbeta utifrån den väsentlighetsanalys som gjordes 2015 och vi har inte identifierat något behov av förändringar.

Kunder

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Löpande dialog/kundservice

Kundnöjdhetsundersökningar

Nyhetsbrev

Samverkan gröna hyresavtal

Hyresgästens hälsa och säkerhet

Miljörisker och marksanering

God affärsetik

Energieffektivisering

Fler cykeparkeringar, cykelpooler för lånecyklar samt utökad kollektivtrafik

Miljöcertifierade fastigheter

Fler gym, food trucks, restauranger och annan service i närområdena

Minskad energianvändning i fastighetsbeståndet med förbättrad inomhusklimat

Medarbetare

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Medarbetarsamtal

Medarbetarundersökningar

Café Fabege (mötesforum)

Konferenser

Medarbetarnas hälsa och säkerhet

Energieffektivisering

God affärsetik

Anställningsvillkor och kompetensutveckling

Uppdaterad uppförandekod

Konferens med all personal med affärsetik i fokus

Gemensam träning på arbetstid

Fler miljöbilar

Utvecklingssamtal

Ägarna och analytiker

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Kapitalmarknadsdagar

Roadshows och enskilda möten

Långsiktig stabil avkastning baserad på en hållbar affärsmodell

Hållbarhetsredovisning enligt GRI i årsredovisningen

Deltar i olika investerarundersökningar som "Hållbart värdeskapande" och GRESB

Godkänt för Swedbanks etiska fonder, Nordeas Starfonder och OMX Sustainability Index

Kreditgivare

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Presentationer, kvartalsrapporter, årsredovisningar, webb

Möten, fastighetsvisningar och seminarier

Kapitalmarknadsdagar

Energieffektivisering

Miljörisker och sanering

Stabila finanser

God affärsetik

Medarbetarnas hälsa och säkerhet

Löpande hållbarhetsdiskussioner med finansiärer

Grön finansiering

Leverantörer

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Central upphandling/ramavtal med krav att leverantörerna följer Fabeges uppförandekod

Krav på hög affärsetik och uppförandekod

Löpande kvalitetsmätningar av leverantörerna

Långtgående krav på materialval vid ny- och ombyggnationer

Krav att leverantörer följer Fabeges uppförandekod

Hållbarhetsgranskning av leverantörer

Samhället

Dialogform Hållbarhetsfrågor Resultat

Regelbundna möten med kommun och myndigheter

Samverkansmöten tillsammans med nätverk av företag (BELOK, SGBC, Fastighetsägarna, Byggherreforum, Close etc)

Samarbetsavtal med ideella organisationer

Gemensamt verka för en hållbar fastighets- och stadsdelsutveckling

Skapa levande närmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, service och naturområden

Stimulera social hållbarhet bla genom aktiviteter riktade mot ungdomar

Beslut att bidra med 100 Mkr till finansiering av tunnelbaneutbyggnad till Arenastaden

Miljö- och energiklassning av byggnader enligt Miljöbyggnad, BREEAM och Greenbuilding

Samarbeten kring hållbar stadsdelsutveckling

Sponsring av Ung affärsidé, Friends, Städa Sverige, Childhood Foundation och idrottsföreningar

Samarbeten kring hållbar stadsdelsutveckling såsom Citylab Action

Publicerad 8 november 2018