Populära sökningar

Halvårsrapport 1998

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 1998 980818 Resultatet efter finansnetto exklusive reavinster uppgick till 70,1 Mkr (39,7). Hyresintäkterna uppgick till 635,6 Mkr (358,1). Storheden konsolideras från den 1 juli 1998. För 1998 prognostiseras ett resultat efter finansnetto exklusive reavinster och före schablonskatt på 220 Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,89 kr. Hela rapporten finns nu att hämta på http://www.bit.se/

18 aug 1998 15:52

För ytterligare information