Populära sökningar

Wihlborgs delårsrapport jan-sep 1998

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari - september 1998 981103 Resultatet efter finansnetto exklusive reavinster uppgick till 172,0 Mkr (54,9) Hyresintäkterna uppgick till 1 656,3 Mkr (536,8) Storheden konsoliderades från den 1 juli 1998 Wihlborgs höjer prognosen för 1998 med 20 Mkr till 240 Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,98 kr före schablonskatt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på <A HREF="http://www.bit.se">http://www.bit.se</A> Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/03/19981103BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/03/19981103BIT00090/bit0002.pdf

3 nov 1998 12:11

För ytterligare information