Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 1999

Delårsrapport januari - mars 1999 990428 * Resultat efter finansiella poster ökade med 27% till 62,6 Mkr (49,2) * Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,14 kr (0,12) * Soliditeten ökade till 22,7 procent (22,3) * Prognos för resultat efter finansiella poster för helåret 1999 höjs från drygt 360 Mkr till att överstiga 400 Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00490/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00490/bit0002.pdf Hela rapporten

28 apr 1999 13:45

För ytterligare information