Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 · Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) · Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) · Oförändrad vakansgrad Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 11% till 463 Mkr (418). Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 285 Mkr (225). - Wihlborgs utveckling har under det andra kvartalet varit stabil med oförändrad vakansgrad och ett gott resultat från fastighetsförsäljningar, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Intresset för investeringar i fastigheter, inte minst bostadsfastigheter, är fortsatt stort. Det första halvåret har vi sålt 36 bostadsfastigheter varav nio till nybildade bostadsrättsföreningar, fortsätter Erik Paulsson. Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2003 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/07/20030807BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/07/20030807BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

7 aug 2003 10:05

För ytterligare information