Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 · Hyresintäkterna uppgick till 1 526 Mkr (1 751) · Resultat efter skatt uppgick till 409 Mkr (505), motsvarande 6,63 kr (8,01) per aktie · För helåret 2003 kommer resultatet efter finansiella poster att överstiga föregående års resultat (1 010 Mkr) · Wihlborgs äger 28 000 A-aktier och 10 633 200 B-aktier i Drott AB (publ), motsvarande 12,0 procent av kapitalet och 11,7 procent av röstetalet. Aktierna har förvärvats till en snittkurs om 96,50 kr Wihlborgs resultat efter finansiella poster uppgick till 573 Mkr (705). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 300 Mkr (390). - Vår fastighetsportfölj har minskat genom försäljningar vilket påverkat vårt förvaltningsresultat. Samtidigt har vi gjort stora förädlingsvinster. Under årets första nio månader avyttrade vi 59 fastigheter för 2 miljarder kr och efter periodens utgång har vi sålt Klara Zenit för 3,2 miljarder kr. Den sammanlagda vinsten från hittills genomförda fastighetsförsäljningar uppgår till 800 Mkr, varav 700 Mkr redovisas under 2003, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. Bilaga: Delårsrapport januari-september 2003 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

30 okt 2003 09:00

För ytterligare information