Populära sökningar

Wihlborgs förbättrade resultatet med 36% till 192 Mkr

Wihlborgs förbättrade resultatet med 36% till 192 Mkr Delårsrapport januari-mars 2003 · Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141) · Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60) · Wihlborgs äger 7 186 500 B-aktier i Drott AB (publ), motsvarande 8% av kapitalet och 7,6% av rösterna · Återköp av 302 900 egna aktier under perioden. Totalt innehav 720 400 aktier, motsvarande 1,2% av kapital och röster · Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 36% till 192 Mkr (141). Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 122 Mkr (45). - Vi kan redovisa ett bra resultat och en god utveckling trots konjunkturavmattningen och det faktum att det första kvartalet på grund av säsongsrelaterade kostnader ofta är det svagaste under året, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - I ett läge när Stockholmsmarknaden försvagats är det glädjande att konstatera att Wihlborgs andra huvudmarknad, Öresundsregionen, fortsätter att vara stabil och uppvisa god efterfrågan på lokaler. Vår strategi med fokus på dessa två huvudmarknader visar därmed sin styrka, fortsätter Erik Paulsson. - Genom vår investering i Drott får vi del av ett mycket intressant fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Vi bedömer att det finns stora möjligheter till ökad förändringstakt och värdeskapande utveckling i Drott. Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2003 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

5 maj 2003 10:00

För ytterligare information