Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 - Hyresintäkterna minskade till 1 994 Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar - Resultat efter skatt minskade till 718 Mkr (979), motsvarande 11,66 kr (15,55) per aktie - Likviditetstillskottet i rörelsen uppgick till 3 407 Mkr (1 984) - Soliditeten ökade till 31,4 procent (27,3) - Substansvärdet per aktie ökade till 116 kr (109,50) - Nedskrivning har gjorts med totalt 205 Mkr för ett tiotal fastigheter, huvudsakligen i Stockholmsregionen - Förslag till utdelning: 6,00 kr (4,50) per aktie Wihlborgs resultat efter finansiella poster uppgick till 826 Mkr (1 010). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 740 Mkr (606). - Jag ser stora möjligheter i dagens marknadssituation, inte minst i Stockholmsregionen. Med en vässad förvaltning och en erfaren och kompetent projektavdelning kan Wihlborgs ta itu med nya utmaningar under 2004, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Wihlborgs av årgång 2004 är starkt och fokuserat på huvudmarknaderna Stockholm och Öresund. Soliditetsmålet om 30 procent överträffades förra året. Min bedömning är att 2004 kommer att bli ett bra år för Wihlborgs, fortsätter Erik Paulsson. Bilaga: Bokslutskommuniké 2003 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,4miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT20400/wkr0009.pdf Hela rapporten

5 feb 2004 13:04

För ytterligare information