Populära sökningar

Delårsrapport II, januari - juni 2004

Delårsrapport II, januari - juni 2004 Stockholm 2004-08-19 · Resultatet före skatt uppgick under första halvåret 2004 till 792 Mkr (-311) och resultatet per aktie efter skatt till 8,19 kronor (-2,70). · Nyuthyrning om 85 000 kvm tecknad under perioden. · Beräknat justerat eget kapital, baserat på den externa värderingen vid årsskiftet, uppgick till 120 kr per aktie vid periodens slut. · Under första halvåret såldes 20 fastigheter för totalt 1,7 Mdr, 22 procent över den externa årsskiftesvärderingen. · Förbättrat marknadsklimat för kommersiella fastigheter i Stockholm. · Det goda nyuthyrningsresultatet och offertläget kommer successivt att förstärka kassaflödet. 3 mån 6 mån april-juni januari-juni Mkr 2004 2003 2004 2003 OMSÄTTNING Hyresintäkter 395 920 1 035 1 848 Övrig verksamhet 21 10 38 21 Nettoomsättning 416 930 1 073 1 869 RESULTAT Löpande förvaltningsverksamhet 111 182 232 345 Resultat från 358 33 560 46 fastighetsförsäljningar Nedskrivning av fastigheter - -702 - -702 Resultat före skatt 469 -487 792 -311 Aktuell skatt -8 -1 -8 -2 Uppskjuten skatt -28 99 -83 73 Resultat efter skatt 433 -389 701 -240 Resultat per aktie, kr 5,26 -4,40 8,19 -2,70 Bostads AB Drott, som har avskiljts och delats ut till aktieägarna, ingick i koncernen till och med det första kvartalet 2004 (avskiljdes per 2004-04-02). Händelser efter periodens slut · Offentligt bud på Fabege från Wihlborgs (publ). - Styrelsen utvärderar budet och avser ge en rekommendation till aktieägarna i god tid före anmälningstidens utgång som preliminärt angivits till den 15 september 2004. - Uppdatering av värderingen från årsskiftet av fastighetsbeståndet pågår. · Sexårigt avtal om 5 000 kvm tecknat med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende fastigheten Elefanten i centrala Stockholm. Total hyra om 16,5 Mkr per år exklusive fastighetsskatt. · Ytterligare uthyrningar i Kista. Drygt 3 000 kvm avser fastigheten Torsnäs 1 som Fabege förvärvade i maj. För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 CFO Roger Johansson, tel 08-769 31 00, 070-374 42 85 Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21, 070-619 23 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT00050/wkr0001.pdf Hela rapporten

19 aug 2004 10:05

För ytterligare information