Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2004

Delårsrapport januari-september 2004 · Resultat efter skatt ökade till 668 Mkr (409), motsvarande 10,99 kr (6,63) per aktie · Hyresintäkterna minskade till 1 295 Mkr (1 526) till följd av fastighetsförsäljningar · För helåret 2004 kommer resultatet efter finansiella poster att överstiga 1 miljard kr - Wihlborgs utveckling är fortsatt positiv och vi bedömer att årets resultat efter finansiella poster kommer att överstiga 1 miljard kr, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Vi ser en fortsatt stabilisering av hyresmarknaden i Stockholm, där vi genom förvärvet av Fabege kommer att ha 80 procent av vårt hyresvärde. Det är glädjande att konstatera att återhämtningen börjar bli tydlig på de för oss viktiga delmarknaderna Stockholms innerstad och Kista. - Vi har inlett arbetet med att föra samman Wihlborgs och Fabege, och målet är att detta ska vara genomfört vid årsskiftet 2004/2005. Bilaga: Delårsrapport januari-september 2004 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT20020/wkr0001.pdf Hela rapporten

28 okt 2004 08:30

För ytterligare information