Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2004

• Resultat efter skatt ökade till 1 413 Mkr (718) och vinst per aktie till 19,51 kr (11,66) • Hyresintäkterna ökade till 2 169 Mkr (1 994) Förslag till ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 • Fem aktier i Wihlborgs Fastigheter berättigar till en aktie i Wihlborgs Syd • Wihlborgs Fastigheter AB ändrar firma till Fabege AB • Utdelning om 6,50 kr (6,00) per aktie

Wihlborgs resultat efter finansiella poster uppgick till 1 011 Mkr (826), i linje med den prognos som lämnades i anslutning till niomånadersrapporten. I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 384 Mkr (740). – Efter ett år som präglats av hög affärsaktivitet, förvärvet av Fabege och ett bra resultat, är vi nu redo att ta nästa steg. Med den föreslagna utdelningen av Öresundsfastigheterna skapas två geografiskt fokuserade bolag med mycket goda förutsättningar till en positiv och värdeskapande utveckling på respektive marknad, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. – Förbättringen av hyresmarknaden för kontor fortsätter i Stockholm, och Öresundsregionen ser fortsatt bra ut med en god balans på marknaden. Intresset för fastighetsaffärer kommer med nuvarande lugna ränteutveckling att vara stort även under 2005, fortsätter Erik Paulsson. Bilaga: Bokslutskommuniké 2004 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

15 feb 2005 11:44

För ytterligare information