Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2005

• Resultat efter skatt uppgick till 799 Mkr (322) och vinst per aktie till 8,18 kr (5,30) • Hyresintäkterna uppgick till 1 607 Mkr (851) • Fastighetsaffärer om totalt 8 Mdr – Det andra kvartalet präglades av en fortsatt gradvis förstärkning av lokalhyresmarknaden i Stockholm. Vår nyuthyrning uppgick till 39 000 kvm varav 24 000 kvm netto, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. – I resultatet för hela perioden ingår orealiserade värdeförändringar om 574 Mkr. Värdeförändringen förklaras främst av sänkta direktavkastningskrav på den starka fastighetsmarknaden, fortsätter Erik Paulsson. Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2005 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18

10 aug 2005 08:33

För ytterligare information