Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2005

• Resultat efter skatt uppgick till 1 256 Mkr (607) och vinst per aktie till 12,91 kr (9,99) • Hyresintäkterna uppgick till 2 222 Mkr (1 295) • För helåret bedöms resultatet före orealiserade värdeförändringar och skatt uppgå till 1 500 Mkr – Vi har hållit ett högt tempo i fastighetsaffärerna med försäljningar om totalt 6,5 Mdr under de första tre kvartalen. Efter periodens utgång har vi sålt för ytterligare 2,9 Mdr. Fastighetsaffärerna har medfört ännu starkare koncentration till våra huvudmarknader i Stockholm, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. – Den 30 september uppgick soliditeten till 34 procent. Om fastighetsaffärer efter periodens utgång beaktas ökar soliditeten till 38 procent, fortsätter Erik Paulsson. Fabage AB (publ) Bilaga: Delårsrapport januari-september 2005 Ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

3 nov 2005 08:45

För ytterligare information