Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2005

• Resultat efter skatt ökade till 2 666 Mkr (1 384) och vinst per aktie efter utspädning till 27,50 kr (19,02) • Hyresintäkterna ökade till 2 778 Mkr (2 169) • Soliditeten ökade till 41 procent (30) • Styrelsen föreslår utdelning om 7,50 kr per aktie (6,50)

– Fabege gjorde under 2005 sitt hittills bästa resultat då resultatet efter skatt ökade med 93 procent till 2 666 Mkr, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. – Omsättningen i fastighetsportföljen var hög och uppgick under året till 17 miljarder kr, varav försäljningar 14 miljarder kr. De omfattande fastighetsaffärerna medförde ytterligare koncentration av fastighetsbeståndet till ett antal prioriterade delmarknader och förvaltningseffektiva enheter i regionen, fortsätter Erik Paulsson. – Fabege står starkt efter det goda resultatet 2005 och är väl förberett för ett nytt års utmaningar och möjligheter. Med en trimmad förvaltningsorganisation och en fortsatt stark fastighetsmarknad är förutsättningarna goda för en bra utveckling för Fabege även under 2006, avslutar Erik Paulsson. Fabege AB (publ) Bilaga: Bokslutskommuniké 2005 VD Erik Paulsson presenterar bokslutet på Operaterrassen i Stockholm idag kl 08.30. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.

3 feb 2006 08:00

För ytterligare information