Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2006

• Resultat efter skatt uppgick till 180 Mkr (278) och vinst per aktie efter utspädning till 1,79 kr (2,81) • Hyresintäkterna uppgick till 636 Mkr (859) • Tornet konsoliderat fr o m februari 2006

– Uthyrningsgraden förbättrades med en procentenhet till 87 procent. Hyresmarknaden har successivt stärkts, framför allt i Stockholms innerstad, och denna utveckling har fortsatt efter första kvartalet, säger Erik Paulsson, VD, Fabege. – Fastighetsbeståndet har under det senaste året genomgått betydande förändringar vilket haft väsentlig effekt på intäkter och resultat. För jämförbart bestånd var hyresintäkterna i nivå med motsvarande period förra året. För jämförbart bestånd på delmarknaden City ökade intäkterna med sju procent, fortsätter Erik Paulsson. – Efter periodens utgång har Fabege inklusive Tornet gjort fastighetsaffärer för totalt 7,5 Mdr, varav försäljningar 7 Mdr, avslutar Erik Paulsson. Fabege AB (publ) Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2006 VD Erik Paulsson presenterar rapporten på Operaterrassen i Stockholm idag kl 12.00. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.

4 maj 2006 08:32

För ytterligare information