Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2006

• Resultat efter skatt uppgick till 1 340 Mkr (1 256) och vinst per aktie efter utspädning till 13,82 kr (12,91)
• Hyresintäkterna uppgick till 1 799 Mkr (2 222)
• För helåret 2006 bedöms resultat efter skatt överstiga 1 900 Mkr


– Uthyrningsgraden förbättrades med en procentenhet till 88 procent under tredje kvartalet. Sedan årsskiftet har uthyrningsgraden därmed ökat med två procentenheter. Hyresmarknaden har stärkts på våra huvudmarknader under året vilket successivt minskat vakanserna, säger Erik Paulsson, VD, Fabege.

– Koncentrationen av bolagets verksamhet fortsatte under tredje kvartalet genom försäljningen av fastighetsbestånden i Kista och Täby för 4 Mdr. Huvvudelen av resultatet från affären redovisas under fjärde kvartalet, fortsätter Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2006

VD Erik Paulsson presenterar rapporten på Operaterrassen i Stockholm idag kl 12.00. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.

1 nov 2006 08:30

För ytterligare information