Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2007

• Resultat efter skatt uppgick till 865 Mkr (1 026) och vinst per aktie efter utspädning till 4,60 kr (5,27)

• Hyresintäkterna uppgick till 1 021 Mkr (1 261). Minskningen beror i sin helhet på nettoförsäljning av fastigheter

• Uthyrningsgraden var vid periodens utgång 91 procent (87)


– Tillväxten och efterfrågan på våra huvudmarknader Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad är mycket god vilket medförde en stark nettouthyrning om 33 Mkr under andra kvartalet, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 15 Mkr jämfört med första kvartalet. Överskottsgraden för hela beståndet uppgick under andra kvartalet till 63 procent medan den för förvaltningsfastigheterna var drygt 70 procent, fortsätter Christian Hermelin.

– För att ta vara på möjligheterna och potentialen i den ekonomiska tillväxten har vi ökat takten och volymen i projekt betydligt och fattade under perioden beslut om projektinvesteringar för ca 1,6 Mdr , avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2007


Ytterligare information:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

15 aug 2007 08:30

För ytterligare information