Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2007

• Resultat efter skatt uppgick till 356 Mkr (180) och vinst per aktie efter utspädning till 3,72 kr (1,79) • Hyresintäkterna uppgick till 517 Mkr (636) • Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (87)

– Hyresmarknaden är stark på våra huvudmarknader Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Under kvartalet ökade uthyrningsgraden med en procentenhet till 90 procent jämfört med föregående kvartal, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Under perioden uppgick Fabeges samlade nyuthyrningar till 62 Mkr i årsvärde medan uppsägningarna uppgick till 28 Mkr. På delmarknaden City minskar andelen lediga lokaler i snabbare takt än tidigare och den höga efterfrågan, särskilt på mindre och medelstora lokaler, medför en positiv hyresutveckling, fortsätter Christian Hermelin.

– Överskottsgraden ökade till 59 procent (53) främst till följd av lägre kostnader men även ökande intäkter för jämförbart bestånd, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2007
VD Christian Hermelin kommenterar delårsrapporten idag kl 12.00 på Lilla Nygatan 23 (fastigheten Pan 1) i Gamla Stan. Anmälan kan göras till Mats Berg (se tfnnr ovan), på www.financialhearings.com eller via e-mail hearings@financialhearings.com.Telefonnummer till telefonkonferensen är 08-50 52 01 10. Konferensen kan även följas via www.fabege.se eller www.financialhearings.com.

3 maj 2007 08:30

För ytterligare information