Populära sökningar

Fabeges årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Från och med i dag, 11 mars 2008, kl.10.00, finns Fabege AB:s årsredovisning för 2007 tillgänglig via bolagets hemsida www.fabege.se.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Fabege AB:s huvudkontor, Dalvägen 8, Solna

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter omkring den 14 mars.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 11 mars 2008.

11 mar 2008 09:00

För ytterligare information