Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2011

 

  • Periodens resultat efter skatt ökade till 656 Mkr (501), motsvarande 4:03 kr per aktie (3:05).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 270 Mkr (391) och hyresintäkterna minskade till 894 Mkr (1 025) till följd av nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 721 Mkr (625) och segmentet Förädling 140 Mkr (132).
  • Nettouthyrningen uppgick till 60 Mkr (2).

- Det goda näringslivsklimatet bidrog till den fortsatt positiva utvecklingen för Fabege med högre efterfrågan och stigande fastighetsvärden, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Vi har höga målsättningar och vår organisation har fullt fokus på att driva ett framgångsrikt uthyrningsarbete som syftar till att öka uthyrningsgraden och därmed kassaflödet och fastighetsvärdet, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

7 jul 2011 07:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80