Populära sökningar

Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

 

Fabege ABs årsredovisning för 2011 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med onsdagen den 7 mars 2012, kl 8.00.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 15 mars 2012.

Fabege AB (publ)

7 mar 2012 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Bo Nilsson, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0702-245 86 29