Populära sökningar

Delårsrapport jan-jun 2013  -  Högre driftnetto och starkare balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade till 1 032 Mkr (920). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 525 Mkr (955) och på räntederivat till 417 Mkr (100).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 300 Mkr (282).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 239 Mkr (1 327). Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 031 Mkr (-826), motsvarande 6:25 kr per aktie (-5:09).
  • Nettouthyrningen uppgick till 23 Mkr (131).

-Sammanfattningsvis är jag nöjd med att alla våra affärsområden bidrar till det totala resultatet. Jag ser fram emot en höst med hög aktivitet där vi fortsätter att skapa värde genom att attrahera kunder till våra attraktiva fastigheter och projekt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

5 jul 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80